måndag 31 december 2018

Dagens bonuscitat

"Men min erfarenhet är att arbeta med dem som man är oense med får en att växa. Politiker med en splittrande diskurs som har som mål att dela in människor i grupper och förse dem med positiva och negativa etiketter allt eftersom vad tjänar deras intressen är politiker som vill bygga murar. Deras mål är ofta att splittra och undergräva de demokratiska värderingar som har säkrat stora framsteg när det gäller mänskliga rättigheter, välstånd och trygghet. Sällan har det därför varit viktigare att visa att det är möjligt att ta hänsyn till olika ståndpunkter, kompromissa och arbeta tillsammans mot gemensamma mål - tvärs över partigränser - för hela samhällets välstånd. Så tryggar vi ett samhälle för oss alla."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir skriver i Morgunblaðið om Gröna vänsterns regeringssamarbete med Självständighetspartiet och Framstegspartiet.