lördag 29 december 2018

Dagens citat

"På Island är denna gråzon enormt stor för här är det få som har alla sina intäkter från musik. Och då behöver människor göra vissa uppoffringar. Vissa arbetar lika mycket med egen konst och så musikunderhållning som är i form av egenföretagande. Andra arbetar med något helt annat jobb vid sidan av det kreativa och så vidare."

Arnar Eggert Thoroddsen, doktorand i sociologi, i Morgunblaðið om sin avhandling som handlar om hur många isländska artister sett till inkomsterna balanserar på gränsen mellan att vara professionella musiker och amatörer.