onsdag 5 december 2018

Får inte filma jeep vid Geysir - riskerar orsaka lagbrott

Nej är svaret från Umhverfisstofnun på frågan från Hero Productions om att spela in en reklamfilm för en jeep vid Geysir. Produktionsbolaget ville spela in filmen vid Strokkur. Samtidigt skulle besökarna tvingas hålla sig på en annan sida av gejsern. Men myndigheten avslår alltså ansökan eftersom den riskerar att uppmuntra till olaglig terrängkörning.

De senaste åren har åtskilliga reklamfilmer för bilar spelats in på Island. Produktionsbolaget Hero Productions får dock avslag på sin ansökan till miljömyndigheten Umhverfisstofnun. Det blir inget tillstånd för att filma vid Geysir och Strokkur.

Bolaget tänkte köra bilen fram till Strokkur på formvirke. Det skulle i sin tur bidra till att minska inverkan på naturen i området. Samtidigt skulle besökare hålla sig på en sida om Strokkur. Medan inspelningarna pågick ville Hero Productions ha exklusivt tillträde till delar av området.

Umhverfisstofnun anser att inspelningarna i sig riskerar att ha negativ inverkan på området. Genom att använda formvirke skulle känslig gejserit riskera att skadas. Dessutom skulle besökarnas upplevelse av platsen försämras under inspelningarna.

Myndigheten har möjlighet att ge tillstånd till terrängkörning om det finns särskilda skäl. Umhverfisstofnun anser inte att några sådana skäl finns den här gången. Myndigheten hävdar också att en reklamfilm med terrängkörning skulle kunna få avsevärda negativa konsekvenser. Den skulle kunna bidra till bilden av att terrängkörning var tillåtet på Island.