lördag 29 december 2018

Färre islänningar använder mobilen när de sitter vid ratten

Den olagliga användningen av mobiltelefon i bilen fortsätter att minska. Det är nu bara 34 procent av förarna som bryter mot lagen och talar i telefon samtidigt som de kör. Nästan lika vanligt är det att personer kollar olika digitala karttjänster när de sitter vid ratten. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Allt färre islänningar talar alltså i telefon när de kör. Nu är det 34 procent som uppger att de trotsat lagen någon gång under det senaste året. Det motsvarar en nedgång med hela 13 procentenheter på bara ett år.

Samtidigt är det allt fler som i stället använder handsfree när de sitter vid ratten. Det är nu 49 procent som har handsfree-samtal medan de kör. Det är en ökning med 5 procentenheter. Dessutom innebär det att det är första gången som det är fler som använder handsfree än som använder mobiltelefonen ändå.

Även när det gäller andra aspekter är det allt färre som använder mobilen samtidigt som de kör. Nu svarar 16 procent att de läser eller skriver mejl och liknande, en nedgång med 4 procentenheter. Ytterligare 6 procent surfar på nätet när de sitter vid ratten, en tillbakagång med 3 procentenheter. Och 6 procent tar foton från förarsätet, en minskning med 3 procentenheter.

Bara 1 procent spelar datorspel när de kör. Det är dock en ökning med 1 procentenhet.

Vidare är det 22 procent - en minskning med 1 procentenhet - av förarna som svarar att de inte på något sätt använder mobiltelefonen.

Kvinnor, pensionärer och islänningar bosatta på landsbygden väljer ofta bort mobilen helt och hållet vid ratten. Män, boende i huvudstadsregionen och unga islänningar har svårare att lägga bort telefonen.

Här kan du läsa mer om isländska bilisters användning av mobiltelefon.