söndag 30 december 2018

Majoritet i Västfjordarna säger ja till laxodling

Nästan hälften av islänningarna säger ja till laxodling till havs i Västfjordarna. Men bland boende i regionen står en knapp majoritet bakom utbyggnaden. Ungefär lika många anser att negativa konsekvenser på miljön kan accepteras om det rör sig om hållbart nyttjande av en naturresurs. Det visar en undersökning som utförts av Gallup på uppdrag av Vestfjarðastofa.

Utbyggnaden av laxodling till havs i Västfjordarna har under 2018 varit en av de hetaste inrikespolitiska frågorna. En överprövningsnämnd rev i höstas upp de tillstånd som Arctic Sea Farm och Fjarðalax hade för odlingar på 17 500 ton i Patreksfjörður och Tálknafjörður.

Men regeringen accepterade inte beslutet. Den införde ett system med tillfälliga tillstånd som kan gälla upp till tjugo månader. Utbyggnaden av laxodlingen - som har ett starkt stöd inom regeringspartierna - fortgår nu som planerat.

Kritiken mot laxodlingen i havskassar handlar bland annat om hotet mot den vilda laxen. Redan finns det många exempel på odlingslax som tagit sig ut ur kassarna och upp i några av Islands bästa laxälvar. Kritikerna befarar att den vilda laxen snart kan vara historia om inte odlingen stoppas eller flyttas till slutna kassar eller upp på land.

Frågan om laxodling delar islänningarna. 46,3 procent är positivt inställd till laxodling till havs i Västfjordarna. 29,6 procent anser att den är negativ medan 24,1 procent tycker att den varken är bra eller dålig.

Motståndet är starkast i Reykjavík och i huvudstadsregionen. På landsbygden är fler positiva till laxodlingen. I den nordvästra valkretsen - som Västfjordarna tillhör - är 54 procent positiva, 22 procent negativa och 24 procent varken eller.

Hela 46,7 procent uppger dessutom att negativa konsekvenser för miljön är försvarliga om det rör sig om ett hållbart nyttjande av en naturresurs. Det är 26,9 procent som inte tycker att miljön kan offras till förmån för utnyttjande av naturtillgångar. Resterande 26,4 procent är neutrala i frågan.

Även här är motståndet starkast i Reykjavík med omnejd. I övriga landet är det betydligt fler som anser att utnyttjandet av naturresurser är viktigare. I den nordvästra valkretsen säger 54 procent ja, 16 procent nej och 31 procent varken eller.

Fiskodling är också något ganska många numera förknippar med Västfjordarna. I en öppen fråga där deltagarna fick nämna de tre första sakerna som de förknippar med regionen hamnade fiskodling på sjunde plats med 6,7 procent.

Den vanligaste associationen var dåliga vägar och kommunikationer som nämndes av 24,3 procent. Därefter följde Ísafjörður med 22,8 procent, naturskönhet med 16,4 procent, skönhet med 14,9 procent, fjäll med 10,9 procent och fiske med 7,8 procent.

Här kan du läsa mer om laxodling i Västfjordarna.