tisdag 4 december 2018

Majoritet vill att politiker avgår efter skandalen på Klaustur

Nio av tio vill att Bergþór Ólason och Gunnar Bragi Sveinsson lämnar sina platser i alltinget efter skandalen på Klaustur i Reykjavík. Nästan lika många anser att även de övriga fyra politikerna som deltog i hånet och kränkningarna av andra alltingsledamöter bör avgå. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Avslöjandet om hur sex alltingsledamöter - fyra från Centerpartiet och två från Folkets parti - har dominerat debatten på Island de senaste dagarna. Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson har uteslutits ur Folkets parti. Framstegspartisterna Bergþór Ólason och Gunnar Bragi Sveinsson har tagit en paus medan partikamraterna Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Anna Kolbrún Árnadóttir sitter kvar.

Väljarnas dom över hur politikerna talade om kvinnor som galna fittor, beskrev hur de ville ha sex med andra kvinnliga politiker, hånade en opinionsbildare som har en funktionsnedsättning och skröt om kohandel med ambassadörsposter är hård. En klar majoritet anser att samtliga bör lämna sina platser i alltinget.

Gunnar Bragi Sveinsson är den som har fått flest islänningar emot sig. Hela 91,3 procent tycker att han ska avgå. Bara 5,7 procent vill inte att han ska lämna politiken. Även bland dem som röstade på Centerpartiet i valet 2017 är det en bred majoritet - 66,4 procent - som anser att han bör avgå.

Nästan lika stort är motståndet mot Bergþór Ólason. Det är 90,3 procent som ser positivt på att han avgår medan 5,8 procent svarar att han bör stanna i politiken. Även han har flest anhängare bland Centerpartiets sympatisörer. Men också här är det en klar majoritet - 60,9 procent - som säger att han har gjort sitt.

Något färre - 86,2 procent - uppger att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson bör avgå medan 8,5 procent ser positivt på att han inte överger alltinget. Bland dem som röstade på Centerpartiet 2017 är det ganska jämnt mellan de två lägren. Och bland dem som sympatiserar med partiet i dag är det hela 87,3 procent som motsätter sig hans avgång.

Partikamraten Anna Kolbrún Árnadóttir är den som färst vill få bort. Också här är dock uppslutningen bakom en avgång stor. Det är 73,9 procent som svarar att hon bör ställa sin plats i alltinget till förfogande. Det är 10,9 procent som uppger att hon kan stanna i politiken.

Domarna mot de två ledamöter från Folkets parti som var med under utekvällen på Klaustur är också hårda. Hela 84,9 procent förespråkar att Karl Gauti Hjaltason ska avgå medan 7,5 procent ger honom sitt stöd. För partikamraten Ólafur Ísleifsson säger 81,5 procent stanna och 9,6 procent avgå.

Folkets parti är djupt splittrat efter skandalen som ledde till att både Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson uteslöts ur partiet. Enligt de egna sympatisörerna var det dock rätt beslut. Inom Folkets parti är det en bred majoritet som tycker att de bör avgå.

Centerpartiets väljare är mindre kritiska. Och de tar inte bara oftare ställning för de egna ledamöterna. De anser dessutom i större utsträckning än Folkets partis sympatisörer att Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson kan sitta kvar.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hävdar att han har hört politiker uttrycka sig betydligt grövre än vad som skedde under barrundan på Klaustur. Han har också sagt att det skulle bli glest i alltingets bänkar om alla politiker som sagt något liknande skulle tvingas lämna alltinget.

Men för många väljare är språkbruket och tonläget nytt. Hela 61,3 procent uppger att de under det senaste året aldrig blivit vittne till liknande diskussioner. Vidare är det 19,1 procent som svarar att det hänt sällan medan 19,5 procent säger att det skett ibland eller ofta.

Mediernas rapportering om skandalen på Klaustur får också ett brett stöd. Det är 86,6 procent som anser att det var rätt att berätta om vad de folkvalda sade under barrundan. Fel säger 10,3 procent medan 3,2 procent har andra svar.

Även här är det Centerpartiets väljare som sticker ut. Bland dem som i dag sympatiserar med partiet är det 91,9 procent som tycker att medierna gjorde fel och bara 5,7 procent som anser att de gjorde rätt. Bland dem som röstade på Centerpartiet 2017 är läget ganska jämnt.

Bland övriga väljargrupper är det mycket få som är av uppfattningen att de sex alltingspolitikerna ska stanna kvar i politiken.

Här kan du läsa mer om skandalen på Klaustur.