tisdag 18 december 2018

Nobbade förnamnet Zoe kan få en ny chans på Island

Eftersom bokstaven z inte längre finns i det isländska alfabetet har det hittills varit stopp för förnamnet Zoe. Men nu ger Hæstiréttur Íslands föräldrarna till en treårig flicka nytt hopp. Domstolen fastslår att beslutet att avskaffa z inte är tillräckligt för att inte godkänna Zoe. Det finns nämligen en rad andra isländska namn som fortfarande skrivs med z.

För tre år sedan vände sig ett isländskt föräldrapar till Mannanafnanefnd, den nämnd som avgör om förnamn ska godkännas, med en begäran om flicknamnet Zoe. Nämnden sade nej. Eftersom bokstaven z ingår i namnet bryter Zoe mot isländska skrivregler. Det kan godkännas ändå om det vunnit hävd. Men så är det enligt nämnden inte med Zoe.

Visserligen finns det sju isländska kvinnor som heter Zoe. Samtliga är dock födda utomlands.

Det var 1974 som bokstaven z försvann ur det isländska alfabetet. Men i vissa sammanhang kan z alltjämt användas. Undantagen var personnamn och namn med utländskt ursprung.

I dag hittas z i etablerade namn som Zóphanías, Zakarías och Zimsen. Dessutom används bokstaven z i stället för s av vissa språkligt konservativa skribenter i vissa sammanhang.

Men föräldrarna nöjde sig inte med ett nej utan vände sig först till Héraðsdómur Reykjavíkur. Domstolen gick på statens linje. Att inte tillåta förnamnet Zoe ansågs inte stå i strid med grundlagen eller mänskliga rättigheter. Föräldrarna tog tvisten vidare till Hæstiréttur Íslands.

Islands högsta domstol kommer fram till en annan slutsats. Rätten ger inte klartecken till förnamnet Zoe. Men Mannanafnanefnds skäl till att inte tillåta namnet får underkänt.

I domen skriver Hæstiréttur Íslands att nämnden under rättegången bara argumenterade för det olämpliga i att godkänna namn som innehåller bokstaven z. Nämnden visade att det inte fanns någon tradition för Zoe - något som annars hade kunnat vara skäl till att säga ja. När inte detta skäl fanns såg inte nämnden något skäl att bevilja undantag från regeln om bokstaven z.

Det finns enligt Hæstiréttur Íslands aspekter som inte prövats. Det gäller om Zoe kan anpassas till isländskans böjningssystem när det bland annat rör namnets genitivform.

Just detta argument har Mannanafnanefnd använt mot Zoe tidigare under processen. Nämnden har argumenterat mot den föreslagna genitivformen Zoear eftersom inga isländska ord innehåller tre vokaler i följd som uttalas var för sig.

Zoes föräldrar planerar nu en förnyad ansökan till Mannanafnanefnd. Sådana möjligheter öppnas också för föräldrar som tidigare har fått avslag enbart med hänvisning till att z inte finns i det isländska alfabetet. Hæstiréttur Íslands har i princip förändrat tolkningen av lagen eftersom z i sig inte behöver vara ett skäl till ett nej.

Ända tills det finns ett nytt beslut får flickan heta Stúlka - som betyder just flicka - i folkbokföringen. Det får nämligen alla heta som inte bär något godkänt förnamn.

Här kan du läsa mer om namnet Zoe och här kan du läsa domen i sin helhet.