tisdag 11 december 2018

Sex av tio islänningar väljer kremering

Sex av tio islänningar skulle välja kremering som begravningsmetod. Fyra av tio föredrar en traditionell jordfästning i kista. Det är fler unga som tycker att kremering är bästa alternativet. Äldre anser i större utsträckning att jordfästning är bättre. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

Hela 59 procent av islänningarna svarar att kremering är den begravningsmetod de skulle välja åt sig själva. Det är 38 procent som säger att en traditionell jordfästning i kista är lämpligast. Bara 3 procent uppger att de hellre väljer någon annan metod.

Kremering är det alternativet som något fler unga islänningar föredrar. Intresset för kremering avtar med åldern. Bland äldre är det allt fler som hellre väljer jordfästning. Även bland pensionärer - som är den äldsta gruppen - är det dock en majoritet som säger sig vilja bli kremerade efter det egna livets slut.

Skillnaderna mellan huvudstadsregionen och landsbygden är stora. I Reykjavík med omnejd är det 68 procent som föredrar kremering och 29 procent jordfästning. På landsbygden väljer 55 procent jordfästning och 43 procent kremering.

Bland olika väljargrupper är det Piratpartiets anhängare som sticker ut. Hela 80 procent vill bli kremerade medan 10 procent säger sig föredra någon annan metod än jordfästning eller kremering. Lika många inom Gröna vänstern väljer kremering.

Mest traditionella är Folkets partis väljare. Där är det 59 procent som svarar att jordfästning är lämpligast medan 41 procent uppger att kremering är att föredra.