torsdag 20 december 2018

Skandalpolitiker från Klaustur får inte rätt att samla bevis

Inget tyder på att Bára Halldórsdóttir hade någon medhjälpare när hon spelade in fyra centerpartisters hån och kränkningar under en barrunda på Klaustur. Inte heller finns det några skäl att säkra bevisning. De fyra alltingsledamöternas teorier om att hon inte var själv saknar helt stöd. Därför nobbar Héraðsdómur Reykjavíkur politikernas begäran om insamling av bevis.

Dagen efter att fyra centerpartister - Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Gunnar Bragi Sveinsson och Sigmundur Davíð Gunnlaugsson - vände sig till Héraðsdómur Reykjavíkur valde visselblåsaren Bára Halldórsdóttir att träda fram. Hon berättade i Stundin att hon var den som hade spelat in kvartetten under barrundan på Klaustur i Reykjavík.

Tillsammans med två ledamöter från Folkets parti satte sig de fyra alltingsledamöterna på Klaustur vid 18.45. De lämnade inte baren förrän vid ettiden på natten. I flera timmar hade de hånat personer som har funktionsnedsättningar och kvinnor som blivit misshandlade, skrutit om kohandel med ambassadörsposter, våldtäktsanklagat en kvinnlig socialdemokrat och pratat om hur de både ville sänka och ha sex med kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir.

Ólafur Ísleifsson och Karl Gauti Hjaltason uteslöts ur Folkets parti. Under kvällen kallades partiledaren Inga Sæland för fitta. De fyra centerpartisterna försökte också värva dem. Ólafur Ísleifsson lovades posten som gruppledare. Samtidigt skulle Gunnar Bragi Sveinsson troligen lämna alltinget för ett ambassadörsjobb.

Ingen av centerpartisterna har avgått. Anna Kolbrún Árnadóttir och Bergþór Ólason har dock tagit en tillfällig paus från politiken.

För att få reda på vem som spelat in samtalen vände de sig alltså till Héraðsdómur Reykjavíkur. De stoppade inte processen efter att Bára Halldórsdóttir trätt fram. I stället krävde de att rätten skulle ge klartecken för insamling av bevis.

Centerpartisterna ville ha underlaget för att eventuellt kunna stämma Bára Halldórsdóttir. De hävdade att inspelningen var olaglig och att deras privatliv och heder kränktes. De övervägde bland annat att stämma Bára Halldórsdóttir för  att få skadestånd för de ekonomiska och yrkesmässiga konsekvenserna av avslöjandet.

Men Héraðsdómur Reykjavíkur anser inte att de fyra centerpartisterna har presenterat några relevanta argument för att börja samla in bevis innan det finns något beslut om en rättsprocess. För att bevilja sådana undantag krävs starka skäl. Domstolen påpekar att centerpartisterna inte gjort några försök att samla in material på annat sätt än att vända sig till Héraðsdómur Reykjavíkur.

De fyra alltingsledamöternas egna teorier och funderingar om att Bára Halldórsdóttir inte sagt hela sanningen och att hon kan ha haft en medhjälpare är inte heller tillräckliga. Om de ska utgöra skäl för bevisinsamling måste det finnas belägg och tydligt avgränsade misstankar. Inget sådant har centerpartisterna kunnat lägga fram.

Kvartetten ville bland annat samla in bilder från övervakningskameror både från Klaustur och närliggande byggnader. En av dem var domkyrkan. Domkyrkoprästen Sveinn Valgeirsson säger till RÚV att han visserligen kunde komma till rätten. Men då domkyrkan inte har några övervakningskameror vore det bortkastad tid:
"Den enda övervakningsutrustningen som på något sätt kan kopplas till domkyrkan vore herrens allseende öga och hans fina öra."
Beslutet att säga nej till insamlingen kan överklagas till Landsréttur. Inspelningarna kommer också att granskas av Persónuvernd.

Här kan du läsa mer om skandalen på Klaustur och här kan du läsa beslutet i sin helhet.