måndag 10 december 2018

Socialdemokrat tar paus efter kränkande ord till kvinna

Ágúst Ólafur Ágústsson tar två månaders paus från alltinget. Beskedet kommer sedan han fått en anmärkning av Socialdemokraternas förtroenderåd. I somras försökte Ágúst Ólafur Ágústsson kyssa en kvinna. När hon avvisade honom fällde han en rad kränkande kommentarer. Beslutet att ta en paus är Ágúst Ólafur Ágústssons eget.

När Ágúst Ólafur Ágústsson valdes in i alltinget första gången 2003 var han 36 år. Han satt i alltinget i sex år innan han lämnade rikspolitiken. Han återvände först hösten 2017 då han på nytt valdes in på ett av Socialdemokraternas mandat.

Nu har partiets förtroenderåd gett honom en anmärkning. Det är Ágúst Ólafur Ágústssons beteende under en utekväll i Reykjavík i somras som ligger bakom anmärkningen. Den har i sin tur fått honom att ta två månaders paus från alltinget.

Ágúst Ólafur Ágústsson skriver om händelsen på Facebook. Han stötte på en kvinna i centrala Reykjavík. De gick till hennes arbetsplats. Där närmade han sig henne två gånger och frågade om de inte skulle kyssas. Kvinnan sade nej.

Att han fick nobben gjorde att Ágúst Ólafur Ágústsson fällde en rad nedsättande kommentarer om kvinnan. Han hade missförstått varför kvinnan hade bjudit med honom:
"Jag är inte stolt över dessa ord eller mitt beteende och agerande i allmänhet denna kväll. Jag skämde helt enkelt ut mig själv rejält. Hon bad mig att ge mig av vilket jag gjorde."
En tid efter utekvällen kontaktade kvinnan honom. Hon sade att Ágúst Ólafur Ágústsson hade sårat henne. Hans ställning hade dessutom fått henne att må dåligt. De träffades därefter för att diskutera händelsen.

Kvinnan valde att anmäla Ágúst Ólafur Ágústsson till Socialdemokraternas förtroenderåd. Rådets granskning av händelsen slutade alltså med en anmärkning, vilket är den näst allvarligaste av de fyra disciplinära åtgärder som finns inom partiet.

Ágúst Ólafur Ólafsson skriver att det var på hans eget initiativ som han bestämde sig för att ta en oavlönad paus från alltinget. Han kommer att söka professionell hjälp för sitt beteende. Han ber också kvinnan om ursäkt:
"Jag vill använda tillfället och upprepa min ursäkt till vederbörande. Jag tycker att det är mycket tråkigt att ha utsatt henne för detta beteende."
Förtroenderådets arbete är inte offentligt. Heiða Björg Hilmisdóttir, partiets vice ordförande, säger i Morgunblaðið att hon hoppas att Ágúst Ólafur Ágústsson fått kvinnans tillåtelse att gå ut med information om händelsen på Facebook. Socialdemokraterna kommer inte att ge någon information eftersom förtroenderådet jobbar under tystnadsplikt.

Ágúst Ólafur Ágústsson var en av de nio alltingsledamöter som ställde sig bakom ett krav på att alltingets presidium skulle pröva de sex ledamöter som under en utekväll i Reykjavík bland annat hånade personer med funktionsnedsättning och talade nedsättande om flera kvinnliga politiker. Hans namn fanns med när förslaget lämnades in den 29 november.

När talmannen Steingrímur J. Sigfússon den 3 december i ett beslut meddelade att en sådan prövning skulle göras var Ágúst Ólafur Ágústssons namn inte längre med bland undertecknarna. Steingrímur J. Sigfússon säger i Morgunblaðið att han inte vet varför Ágúst Ólafur Ágústsson drog tillbaka sin underskrift.

Partiledaren Logi Már Einarsson säger till RÚV att det inte finns några beslut om Ágúst Ólafur Ágústssons framtid inom Socialdemokraterna. Han anser att händelsen är mycket allvarlig och att det därför är bra att Ágúst Ólafur Ágústsson tar en paus och tänker över sin situation. Först därefter kan han svara på hur han ser på partikamratens möjligheter att återvända till politiken:
"Det kommer att visa sig. Det beror naturligtvis på hur det går för honom att söka hjälp. Först och främst är naturligtvis vår medkänsla hos kvinnan. Det är viktigt att det kan komma till något slags uppgörelse i saken i den mån som det är möjligt att nå samförstånd i sådana svåra saker, och vi får vänta och se."
Utöver inlägget på Facebook har inte Ágúst Ólafur Ágústsson uttalat sig om händelsen.

Ersättare blir Ellert B. Schram. Han fyllde 79 år den 10 oktober. När han tar plats i alltinget slår han därmed Sighvatur Árnasons rekord som den äldsta alltingsledamoten. Han lämnade alltinget när han var 78 år och 269 dagar.

Ellert B. Schram representerade Självständighetspartiet i alltinget mellan 1971 och 1979 samt mellan 1984 och 1987. Efter att ha bytt parti representerade han Socialdemokraterna mellan 2007 och 2009.