måndag 14 januari 2019

Dagens citat

"Det har inte varit min eller regeringens uppfattning att behålla ägandet av Íslandsbanki. Vi har sagt att det har stor betydelse att staten fortsättningsvis blir en ledande investerare i Landsbanki."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir i RÚV om regeringens syn på att sälja ut det statliga innehavet i de isländska storbankerna.