onsdag 23 januari 2019

Färre asylsökande till Island under 2018

För andra året i följd minskade antalet asylsökande till Island. Under 2018 var det totalt 800 personer som sökte asyl. Och det var framför allt ansökningar från medborgare i säkra länder som blev färre. Flest uppehållstillstånd gick till irakier. Georgier och albaner fick oftast avslag. Det visar statistik från Útlendingastofnun.

Under 2016 var det 1 133 personer som sökte asyl på Island. Det var ett rekordår - aldrig tidigare hade så många asylsökande tagits emot i öriket. Året därpå minskade antalet asylsökande till 1 096 personer. Och 2018 sjönk det till 800 personer.

Både 2016 och 2017 utgjorde ansökningar från säkra länder över hälften av de asylsökande. Men under 2018 var det betydligt färre medborgare från säkra länder som kom till Island. Ansökningarna från säkra länder var bara 193 - och utgjorde alltså en knapp fjärdedel av det totala antalet ansökningar.

Den största gruppen asylsökande var irakier med 112 personer. Därefter följde albaner med 108 ansökningar, somalier med 53, afghaner med 46 och pakistanier med 45.

Hela 73 procent av de asylsökande var män. 77 procent hade fyllt 18 år.

Under 2018 avgjorde Útlendingastofnun 790 fall. Av dessa var det 406 som togs upp till behandling. De övriga ansökningarna gjordes antingen av personer som utvisades med hänvisning till Dublinkonventionen, som redan hade fått asyl i ett annat land eller som var medborgare i säkra länder.

Flest uppehållstillstånd gick till irakiska medborgare. Totalt var det 47 irakier som fick asyl på Island. Fjorton afghaner och lika många syrier fick också en fristad på Island.

Flest avslag fick georgiska medborgare. Det var 65 georgier och 56 albaner som inte fick stanna i landet. Både Georgien och Albanien betraktas av isländska myndigheter som säkra länder. Därför är det mycket sällsynt att personer från något av dessa länder beviljas asyl.

Behandlingstiden ökade under 2018 till i snitt 156 dagar jämfört med 121 dagar under 2017. Enligt Útlendingastofnun beror det på att myndigheten koncentrerat sig på att snabbt behandla ansökningar som betraktas som grundlösa. Samtidigt har fler fall som kräver mer utredning behandlats. Det har bidragit till den förlängda handläggningstiden.

Just ansökningarna från personer som är medborgare i säkra länder tog 2018 bara fem dagar att behandla. Handläggningstiden sjönk till tre dagar om de personer som drog tillbaka sina ansökningar räknas bort. Under 2017 tog sådana ansökningar i genomsnitt 69 dagar att behandla.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.