onsdag 9 januari 2019

Fler islänningar säger nej till kristendom i skolan

Bön och andra kristna ceremonier har ingen plats i isländska för- och grundskolor. Det anser 45,2 procent av islänningarna. Men 35,5 procent tycker däremot att kristendomen bör vara ett inslag i skolan. Det är dock allt färre som säger att kristna ceremonier hör hemma i klassrummen. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

På Island är den protestantiska kyrkan alltjämt statlig. I kommunerna blir det dock allt vanligare att de kristna inslagen i skolgången minskar. I takt med att kristendomen tappar mark samtidigt som andra religioner växer är den i dag inte självklar som en del i samhällsgemenskapen.

Allt fler islänningar ser dessutom med skepsis på kristna ceremonier i klassrummen. Det är färre som i dag tycker att kristendomen har en plats i för- och grundskola jämfört med för tre år sedan. Då utförde Maskína en liknande undersökning på uppdrag av Siðmennt.

Nu svarar 45,2 procent att bön och andra kristna ceremonier ska hållas utanför för- och grundskolor som inte drivs i privat regi. Det är en ökning med 6,8 procentenheter sedan 2015.

Samtidigt har andelen islänningar som uppger att kristendomen har en plats i skolan till 35,5 procent, en nedgång med 0,2 procent.

Resterande 19,2 procent - en tillbakagång med 7,1 procentenheter - är varken positivt eller negativt inställda till kristna ritualer i för- och grundskola.

Polariseringen i frågan har ökat sedan 2015. De som är mycket positiva eller negativa till kristendomens närvaro i den isländska skolan växer i antal. De som är ganska positiva eller negativa blir i stället färre.

Skillnaderna är stora mellan olika grupper. Män, personer som har fyllt 60 år, boende på landsbygden, islänningar med enbart grundskoleutbildning och låginkomsttagare har i större utsträckning än positiv syn på kristna ceremonier i skolan. Mer skeptiska är kvinnor, islänningar i åldern 18 till 29 år, personer bosatta i Reykjavík och personer som har läst på högskola eller universitet.

Centerpartiet har de väljare som är i särklass mest positiva till kristna ceremonier. Hela 73,2 procent tycker att de hör hemma i skolan medan bara 15,8 procent ogillar dem.

Inom Piratpartiet är förhållandena omvända. Bland partiets sympatisörer är det bara 10,8 procent som instämmer i påståendet om att kristna inslag bör ingå i för- och grundskola. Hela 76,3 procent motsätter sig kristna ceremonier.

Mest osäkra är Folkets partis anhängare. Här är det 27,2 procent som varken är positiva eller negativa till de kristna ceremonierna.