tisdag 29 januari 2019

Isländsk kyrkoherde hyr ut prästgård åt turister

Kyrkoherden i Holt i Önundarfjörður hyr sedan en tid tillbaka ut prästbostaden åt turister. Han har fått tillstånd för uthyrningen från myndigheterna - men han frågade inte kyrkan. Nu har frågan till sist hamnat på kyrkans bord. Han behöver inte få ett sovrum uthyrt mer än fyra gånger i månaden för att intäkterna ska täcka den hyra han själv betalar för prästgården.

Fjölnir Ásbjörnsson är kyrkoherde i Holt i Önundarfjörður i Västfjordarna. I jobbet ingår att vara bosatt på prästgården. Han är också folkbokförd där. Men han har dessutom en bostad i Flateyri. I Fréttablaðið förnekar han att han skulle ha flyttat till Flateyri. Fjölnir Ásbjörnsson uppger att han bor på bägge ställena.

För snart ett år sedan började Fjölnir Ásbjörnsson hyra ut rum i prästgården. Uthyrningen sker bland annat genom bokningstjänster som Booking.com.

Ungefär samtidigt som han började hyra ut rum vände han sig till kyrkan med en förfrågan om underhåll. Han ansåg inte att huset var i tillräckligt gott skick. Kyrkorådet valde då att säga nej till Fjölnir Ásbjörnssons begäran.

Han har skaffat sig de nödvändiga tillstånden från myndigheterna. Däremot dröjde det länge innan Fjölnir Ásbjörnsson kontaktade kyrkan för att få klartecken. Ansökan ska enligt Fréttablaðið ha kommit först efter att han fått intern kritik. Kyrkorådet ska då ha fått kännedom om att prästgården hyrdes ut till turister.

Själv hävdade Fjölnir Ásbjörnsson att det rörde sig om ett missförstånd. När kyrkorådet på ett sammanträde i december förra året behandlade hans ansökan fick ordförande i uppdrag att sammanställa information till ett beslutsunderlag. Vid årets första möte fanns dock inte frågan om uthyrningen med på dagordningen.

Oddur Einarsson, kyrkorådets ordförande, säger i Fréttablaðið att det inte finns några formella hinder mot ett tillstånd för uthyrning. I ämbetet ingår att han är bosatt på prästgården. Men så länge som Fjölnir Ásbjörnsson är skriven i Holt och har ett andra hem innan pastoratet är det tveksamt om det kan betraktas som ett regelbrott.

För Fjölnir Ásbjörnssons del kan uthyrningen ge en hel del extraintäkter. Enligt Fréttablaðið är hyran för prästgården mycket låg. Han behöver bara hyra ut sovrummet fyra gånger i månaden för att intäkterna ska täcka den egna månadshyran. Allt utöver detta är ren vinst som han kan stoppa i fickan.

Det är inte bara enstaka rum som hyrs ut. Enligt recensioner får vissa hela huset för sig själva - utan att värden själv övernattar på prästgården.

Just nu går det inte att boka rum på prästgården. Den finns dock kvar på Booking.com. Kanske inväntar Fjölnir Ásbjörnsson klartecken från kyrkorådet innan han åter välkomnar nya gäster till Holt.