måndag 14 januari 2019

Isländsk musiktjänst läggs ned - utkonkurrerad av Spotify

Tónlist går i graven den 1 februari i år. Den isländska musiktjänsten har de senaste åren konkurrerats ut av Spotify. Under 2016 gjorde Tónlist en förlust på 24,1 miljoner isländska kronor - och omsättningen var blygsamma 15,3 miljoner. Nedläggningen innebär att det största digitala arkivet med isländsk musik försvinner från marknaden.

Musiktjänsten Tónlist har de senaste åren fört en tynande tillvaro. Under flera år hade den en stark ställning på marknaden när det gällde nedladdning och strömning av musik - och i synnerhet när det gällde isländsk musik. Där har Tónlist alltjämt det största digitala arkivet.

Men vid månadsskiftet försvinner Tónlist och tjänsten läggs ned. Marknadsandelarna har sjunkit samtidigt som förlusterna har ökat.

I samband med samgåendet mellan ägarbolaget 365 och Fjarskipti rapporterade Kjarninn våren 2017 om Tónlists ekonomiska bekymmer. Under 2016 hade Tónlist en omsättning på 15,3 miljoner isländska kronor. Samtidigt kostade det drygt 40 miljoner att driva tjänsten. Förlusten det året slutade på 24,1 miljoner. I dag ägs Tónlist av mediekoncernen Sýn.

Inför samgåendet framkom det att Spotify närmast över en natt blev dominerande på marknaden. Inte minst marknadsförde teleoperatören Síminn Spotify till sina kunder. Tónlist ansågs redan då vara på väg ut och det bedömdes inte finnas några möjligheter att konkurrera med en internationell jätte som Spotify.