måndag 7 januari 2019

Isländska myndigheter får blocka i sociala medier

Departement och myndigheter får blocka användare på sociala medier som Facebook och Twitter. De får också radera kommentarer som är opassande eller ärekränkande. Inom kort ska mer detaljerade regler för användningen av sociala medier presenteras. Det uppger statsminister Katrín Jakobsdóttir i ett interpellationssvar till Piratpartiets Helgi Hrafn Gunnarsson.

Isländska departement och myndigheter finns i regel på Facebook. Många har också konton på sociala medier som Twitter, Instagram och Youtube. I dagsläget finns inga regler för hur de ska användas. Sådana regler tas nu fram vid regeringskansliet. Statsminister Katrín Jakobsdóttir skriver att de kommer att bli klara inom kort.

Det är Piratpartiets Helgi Hrafn Gunnarsson som undrar vilka principer som finns för användningen av sociala medier. Katrín Jakobsdóttir svarar att sociala medier inte är någon formell kanal till departement och myndigheter. De gör sitt bästa för att informera och besvara frågor, men den som har ett ärende av formell karaktär uppmanas att ta kontakt genom brev eller mejl.

Katrín Jakobsdóttir uppger att situationer kan uppstå där det är nödvändigt att blocka enskilda användare. Då handlar det om personer som skriver sådant som är "opassande eller ärekränkande". Att blocka någon är den sista tänkbara åtgärden om det finns ett mönster av olämpliga kommentarer. Enstaka olämpliga kommentarer kan i stället raderas.

För departement och myndigheter är det viktigt att respektera medborgarnas yttrandefrihet och privatlivets helgd. Därför är det viktigt att agera enligt proportionalitetsprincipen. Inga åtgärder ska vara onödigt hårda. Departement och myndigheter ska också hellre försöka vägleda personer som till exempel skriver olämpliga kommentarer.

Vidare anser Katrín Jakobsdóttir att det är viktigt att det som departement och myndigheter själva publicerar i sociala medier inte bryter mot andras rättigheter.