fredag 11 januari 2019

Majoritet vill att Ágúst Ólafur Ágústsson avgår

En majoritet av islänningarna anser att socialdemokraten Ágúst Ólafur Ágústsson bör avgå. Före jul tog han en tillfällig paus från alltinget sedan han efter en intern utredning fått en anmärkning för hur han behandlat en kvinna som avvisat honom. Han har inte det starkaste stödet bland de egna väljarna. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Ett par veckor före jul meddelade Ágúst Ólafur Ágústsson att han skulle ta två månaders paus från alltinget. Bakom beslutet låg ett ärende som behandlats av Socialdemokraternas förtroenderåd. Där hade han fått en anmärkning för sitt beteende mot Bára Huld Beck, journalist på Kjarninn.

Innan Ágúst Ólafur Ágústsson valdes in i alltinget hösten 2017 var han delägare i just Kjarninn.

I somras träffade han Bára Huld Beck under en utekväll. De gick tillsammans till redaktionslokalerna i centrala Reykjavík. Där försökte han kyssa henne flera gånger. Han blev avvisad varje gång. När Ágúst Ólafur Ágústsson fick nobben valde han att håna henne med en serie kränkande kommentarer.

Bára Huld Beck anmälde händelsen till Socialdemokraternas förtroenderåd. Där bad han om ursäkt för sitt beteende.

Ágúst Ólafur Ágústsson gick alltså själv ut med uppgifterna om varför han plötsligt skulle lämna politiken under en begränsad tid. Det visade sig snart att ingen annan i partiet sanktionerat uttalandet. Inte heller hade Bára Huld Beck informerats.

Enligt Bára Huld Beck sade han långt ifrån hela sanningen om händelsen. Hon hävdade att han nu försökte släta över sitt beteende. När fallet behandlades i förtroenderådet hade han inte haft några invändningar mot hennes skildring av händelseförloppet. Nu försökte han enligt Bára Huld Beck tona ned det inträffade.

Ágúst Ólafur Ágústssons plan är alltså att återvända till alltinget under februari. Stödet från partitoppen har dock framstått som mycket osäkert. Hans hantering av de uppgifter som framkom under förtroenderådets utredning har ifrågasatts. Flera har också varit kritiska till hans sätt att informera om pausen.

En knapp majoritet av islänningarna anser att han inte bör återvända till politiken. Det är 51,6 procent som tycker att han ska avgå. Bara 16,9 procent motsätter sig hans avgång medan 31,5 procent är neutrala i frågan.

Anmärkningsvärt är att stödet för Ágúst Ólafur Ágústsson inte är störst bland de egna väljarna. Det är 48,3 procent av Socialdemokraternas sympatisörer som uppger att han bör avgå och 26,5 procent som säger att han bör stanna.

Bland Framstegspartiets anhängare är det hela 67,3 procent som svarar att han inte ska komma tillbaka till alltinget. Bland Centerpartiets väljare är det däremot 45,8 procent som hävdar att han inte bör avgå.

Islänningar som har fyllt 60 år, höginkomsttagare, män och högskoleutbildade är mer positiva till att han behåller sin plats i alltinget. Mer skeptiska till Ágúst Ólafur Ágústssons framtid i alltinget är kvinnor och låginkomsttagare.

Här kan du läsa mer om Ágúst Ólafur Ágústsson.