torsdag 24 januari 2019

Moldavien nu på listan över säkra länder

Moldavien är nu ett säkert land där mänskliga rättigheter respekteras och där det inte förekommer några systematiska förföljelser. Bakom den bedömningen står Útlendingastofnun. Beslutet innebär inte att det blir omöjligt för moldaver att få asyl på Island. Men statusen som säkert land medför i praktiken att många ansökningar snabbutreds.

Sju ansökningar om asyl från moldaviska medborgare behandlades av Útlendingastofnun förra året. Ingen av dem fick stanna i landet. Och det kommer inte att bli lättare. Myndigheten klassar nu Moldavien som ett säkert land.

Klassificeringen som ett säkert ursprungsland betyder att mänskliga rättigheter respekteras och att det inte förekommer systematiska förföljelser av medborgare. Moldavien har också undertecknat de viktigaste internationella konventionerna som syftar till att just skydda mänskliga rättigheter.

Ansökningar om asyl från Moldavien kommer fortfarande att behandlas. Listan över säkra länder gör det inte omöjligt att få asyl. Men utan personliga skäl som väger tungt fungerar klassificeringen som en riktlinje. I praktiken medför det att ansökningar från säkra länder snabbutreds. Om det inte dyker upp några starka personliga skäl brukar det resultera i ett snabbt avslag.

På listan över säkra länder finns utöver samtliga EU-länder också Albanien, Australien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Japan, Kanada, Kosovo, Liechtenstein, Makedonien, Monaco, Montenegro, Norge, Nya Zeeland, Serbien, Schweiz, Ukraina med undantag för vissa områden och USA.

Att ett land inte finns med på listan behöver inte betyda att isländska myndigheter betraktar det som osäkert. Skälet kan vara att Útlendingastofnun inte gjort någon utredning av förhållandena i landet.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.