onsdag 2 januari 2019

Satellitbild fångar isländska nyårsbrasor

Foto: NOAA/Nasa
Bara i Reykjavíks kommun ordnades tio nyårsbrasor. Och på många andra håll i landet lystes nyårsaftons kvällsmörker upp av stora eldar. Bränderna syns enligt Háskóli Íslands avdelning för vulkanologi och naturfaror tydligt på en satellitbild från kvällen. Frågan är dock om det är just - eller enbart - nyårsbrasorna som syns. I vilket fall som helst får de hjälp av belysningen i tätorter. Ljuspunkterna på satellitbilden hittas nämligen på samma platser som bebyggelsekärnor eller ställen där det finns en hög koncentration av växthus.