måndag 14 januari 2019

Tre av tio islänningar tror på alver

Tre av tio islänningar säger sig tro på alver. Nästan dubbelt så många uppger att de tror på gud. Och det är betydligt vanligare att den som tror på gud också tror på alver. Folktron med alver är mest utbredd bland kvinnor, låginkomsttagare och personer med enbart grundskoleutbildning. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

I den traditionella isländska folktron är alver centrala. De sägs hålla till i stenpartier där de inte vill bli störda. Därför finns det också åtskilliga berättelser om hur de ska ha saboterat bland annat vägbyggen vid boplatserna. Vissa tror sig dessutom både kunna se och kommunicera med alver.

30,9 procent av islänningarna uppger att de tror på alver medan 69,1 procent säger att de saknar tro på alver. Tron är mer utbredd bland kvinnor, låginkomsttagare, personer som enbart har gått i grundskola, islänningar i åldern 50 till 59 år och boende utanför huvudstadsregionen.

Tron på alver är mest utbredd bland Framstegspartiets väljare. Där svarar hela 46,8 procent att de tror på alver. Mest skeptiska är Renässans sympatisörer. Bara 6,8 procent tror på alvers existens.

Bland dem som säger sig tro på alver är det 45,6 procent som även tror på gud. Men bland dem som inte tror på gud är det bara 14,6 procent som tror på alver. Det är alltså betydligt vanligare att den som tror på gud också tror på alver - medan den som inte tror på gud i regel inte heller tror på alver.

Hela 54 procent av islänningarna tror på gud. Gudstron är starkare bland kvinnor, personer som har fyllt 60 år, islänningar som enbart har gått i grundskola, boende på landsbygden och låginkomsttagare.

Bland dem som tror på gud är det 78,5 procent som också tror på alver.

Även här är det Framstegspartiets anhängare som utmärker sig. Bland sympatisörerna är det 83,2 procent som tror på gud. Färst troende finns det bland Piratpartiets väljare. Där svarar 24,5 procent att de tror på gud.