tisdag 19 februari 2019

50 syriska flyktingar till Hvammstangi och Blönduós

50 flyktingar från kriget i Syrien kommer i vår till Hvammstangi och Blönduós. Bägge kommunerna har gett klartecken till mottagandet. Det enda som kan försvåra mottagandet är tillgången till bostäder. Därför kan det också bli aktuellt att samarbeta med Skagaströnd. Ytterligare 25 flyktingar från Uganda väntas till Island i år.

Regeringen planerar i år att ta emot omkring 70 kvotflyktingar. Majoriteten - runt 50 personer - kommer att vara flyktingar från kriget i Syrien. Dessutom välkomnas ytterligare omkring 25 personer från Uganda. Här rör det sig om hbtq-personer som har flytt undan förföljelser i hemlandet.

Flyktingarna från Uganda kommer att tas emot i Reykjavík med omnejd. Men syrierna kommer till Hvammstangi och Blönduós på norra Island.

Kommunfullmäktige i bägge kommunerna har sagt ja till att ta emot 25 flyktingar var. Det blir familjer med ett till tre barn som kommer att erbjudas en fristad på Island.

I Húnaþing vestra - där Hvammstangi är centralort - var beslutet enhälligt. I avtalet med social- och välfärdsdepartementen utlovar kommunen att ställa upp med hyresbostäder och olika typer av service och utbildning under ett år.

Även i Blönduósbær var beslutet enhälligt. Här ska kommunen inom kort hålla ett informationsmöte för invånarna. När motsvarande möte hölls i Húnaþing vestra kom 140 personer - vilket betydde att mer än var tionde invånare var på plats.

De syriska flyktingarna kommer i april eller maj. I bägge kommunerna finns det ganska gott om arbetstillfällen. I Blönduós har det till exempel ganska nyligen öppnats serverhallar där det behövs personal. Inom många hantverks- och serviceyrken råder det också brist på arbetskraft.

Det enda bekymret är bostadssituationen. Húnaþing vestra hade vid förra årsskiftet 1 193 invånare. Av dessa bodde 578 i Hvammstangi. I Blönduósbær bodde då 895 personer varav 821 i själva Blönduós.

Länge var detta en utflyttningsbygd. Därför har bostadsbyggandet varit i det närmaste obefintligt de senaste årtiondena. Nu har utvecklingen vänt. Plötsligt råder det bostadsbrist i såväl Hvammstangi som Blöndúos. Flera större nybyggen pågår i bägge orterna. Men de kommer knappast att stå klara redan till våren.

Valdimar O. Hermannsson, kommunchef i Blönduósbær, säger i Morgunblaðið är att förhoppningen är att bostäderna ska räcka till. Hans bedömning är att det i kommunen finns ett starkt stöd för flyktingmottagandet. Om det ändå skulle vara svårt att hitta bostäder till alla kan det bli aktuellt med ett samarbete med grannkommunen Skagaströnd:
"Efter närmare undersökning så är det riktigt mycket som håller på att byggas och vi tror oss kunna klara av det vid denna tidpunkt."
Blöndúos har tagit emot kvotflyktingar en gång tidigare. Då var det personer som flydde undan striderna i det forna Jugoslavien. Ingen av bor i dag kvar i Blönduós. Flera återvände till sina hemländer efter krigsslutet. Andra flyttade till Reykjavíkområdet, rapporterar Vísir.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.