fredag 15 februari 2019

Fick inte reserverad plats i planet - nekas ersättning

Vid bokningen av flyget mellan Dublin och Seattle passade en resenär på att välja platser ombord. Men när det blivit dags för avgång hade Icelandair bytt till ett mindre plan. Vissa passagerare fick därför inte de platser de hade önskat. Men att resenären fick byta till en annan plats ger inte rätt till någon ekonomisk kompensation.

Att reservera en viss plats ombord Icelandairs flygningar kostar inget extra. Det finns dock inga garantier för att det önskade sätet ska öronmärkas. Reservationer kan ändras om förutsättningarna förändras - till exempel om flygningen genomförs med ett plan av en annan storlek än vad som ursprungligen var planerat.

Den 1 augusti 2018 reste en person från Keflavík till Dublin. Tre dagar senare gick färden vidare till Seattle.

Vid bokningen hade resenären också reserverat platser ombord. Men när det var dags att gå ombord hade reservationerna försvunnit. Icelandair trafikerade sträckan med ett mindre flyg än planerat. Därför hade passagerare som reserverat platser långt bak flyttats framåt i samband med bytet.

Resenären hade själv reserverat en fönsterplats men fick sitta vid mittgången. Och reskamraten som valt en plats vid gången fick i stället sätta sig i mitten.

Förändringarna var enligt passageraren både onödiga och oannonserade. Därför ansåg sig resenären ha rätt till ersättning från Icelandair. Flygbolaget svarade med att ge resenären 30 000 extra poäng för resan.

Det var dock inte nog för resenären som efterlyste ekonomisk ersättning. Icelandair nobbade kravet. Flygbolaget svarade att resenären inte hade flyttats mellan olika klasser på planet. Det enda som hade skett var just att den fått en annan plats i samma klass.

Icelandair hävdade däremot att kraven på bolaget var regelvidriga. I bokningsvillkoren framgår också att bolaget så långt det är möjligt försöker att tillgodose önskemål om sittplatser i planet. Vid till exempel ett byte av flygplan går det dock inte att garantera att alla får de platser som de begärt.

Men resenären får ingen ersättning genom Samgöngustofa. Myndighetens slutsats är att resenären inte placerats i en annan klass och därmed fått en sämre resa. Icelandair flyttade resenären inom samma klass - och om det ens är möjligt att få ersättning för det måste den vända sig till exempel domstol för att få saken prövad.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.