onsdag 6 februari 2019

Island stödjer Juan Guaidó i maktkampen i Venezuela

Island står bakom Juan Guaidó som tillfällig president i Venezuela. Och fria val bör hållas så snart som möjligt. Det meddelade utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i måndags kväll. Men agerandet kan vara på väg att bli en inrikespolitisk stridsfråga. Gröna vänsterns Rósa Björk Brynjólfsdóttir hävdar att alltingets utrikesnämnd inte informerades i förväg.

I måndags kväll anslöt sig Island till de länder som backar upp Juan Guaidó i den pågående dragkampen om presidentposten i Venezuela. Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson skrev då på Twitter att det var angeläget att fria val ordnades inom kort:
"Iceland supports @jguaido as the Interim President of Venezuela. Free and fair elections should now be called and the will of the people respected."
Men inom Gröna vänstern - ett av de partier som ingår i regeringen ihop med Guðlaugur Þór Þórðarsons Självständighetspartiet - är långt ifrån alla nöjda med valet av sida i konflikten. Ögmundur Jónasson, tidigare inrikesminister med en stark ställning på partiets vänsterfalang, beskriver i ett blogginlägg beslutet som en "skändlig ynkedom":
"För att vara ärlig trodde jag att avslöjanden om osanningar om maktskiften och försök till maktskiften i Irak, Libyen, Syrien och nu Venezuela - för att nämna de senaste exemplen - vore tillräckligt för att Islands regering skulle visa anständighet genom att åtminstone hålla en låg profil. I samtliga dessa exempel var förövaren densamma, Islands allierade i Nato med USA i bräschen. Lämpligast vore att protestera mot våldet och osanningarna, men ett minimikrav är att inte göra sig så skändligt underdånig mot den internationella storfinansen som regeringens och alltingets ställningstagande bär vittne om."
I ett pressmeddelande från utrikesdepartementet utvecklade i går Guðlaugur Þór Þórðarson skälen bakom Islands hållning i maktkampen mellan oppositionsledaren Juan Guaidó och presidenten Nicolás Maduro. Bland annat nämner han att flera av Venezuelas grannländer såväl som flera av Islands närmaste grannar och samarbetspartner har tagit Juan Guaidós sida:
"Beslutet fattades mot bakgrund av förhållandena i Venezuela och det politiska och ekonomiska läget där har befunnit sig i upplösningstillstånd i flera år. Ett lagligt valt parlament har bland annat fråntagits makten och det presidentval som hölls förra året har förklarats ha haft stora brister och inte återspeglat folkets vilja. Så har tre miljoner medborgare flytt landet och det råder brist på trängande förnödenheter."
Rósa Björk Brynjólfsdóttir, alltingsledamot för Gröna vänstern och vice ordförande i utrikesnämnden, är inte alls nöjd med Guðlaugur Þór Þórðarsons hantering av frågan. Hon säger till RÚV att han inte hade något samråd med nämnden innan han gick ut med ett ställningstagande för Islands räkning:
"Jag stödjer det att vi står nära de övriga nordiska länderna, men det är säkerligen olikheter i deras deklarationer så vi behöver kanske också få klarhet i det."
Regeln är att utrikesministern har samråd med utrikesnämnden i viktiga utrikespolitiska frågor. Här anser Rósa Björk Brynjólfsdóttir att Guðlaugur Þór Þórðarson brustit. Hon uppger i RÚV att ledamöterna i nämnden fick ett pm under måndagen och på måndagskvällen fick de ett mejl med mer information. De fick dock inte själva deklarationen.

Guðlaugur Þór Þórðarson kommer till utrikesnämndens möte i dag. Där ska han informera nämnden om bakgrunden till beslutet och regeringens syn på maktkampen i Venezuela.