fredag 1 februari 2019

Minsta fisket av havskräfta sedan 1957 väntar Island

Bara 235 ton havskräfta bör fiskas under 2019. Så lyder Hafrannsóknastofnuns rekommendation inför säsongsstarten. Det är bara en femtedel av den kvot som utfärdades förra året - och det är dessutom den minsta fångsten sedan fisket av havskräfta började 1957. Dessutom vill myndigheten att fisket ska stoppas helt på flera platser.

De senaste årtiondena har återväxten av havskräfta i havet runt Island bara blivit sämre och sämre. Samtidigt har havskräftans popularitet ökat och efterfrågan har stigit. Inte minst har havskräfta blivit ett populärt inslag på menyn på många isländska restauranger. Det har också gjort att den har betingat allt högre priser.

Men nu är situationen så allvarlig att Hafrannsóknastofnun rekommenderar en kraftig bantning av fisket. Myndigheten föreslår en fångstkvot för 2019 på 235 ton. Det kan jämföras med en kvot på 1 150 ton för 2018. Under det senaste årtiondet har nio tiondelar av kvoten försvunnit.

Skälet till den minskade kvoten är dålig återväxt. Sedan 2005 har fångsterna varit betydligt större än återväxten. Därför anser Hafrannsóknastofnun att det nu är mycket viktigt att begränsa fisket så att beståndet får en chans att återhämta sig.

För att vända den negativa utvecklingen vill myndigheten inte bara minska kvoterna. Hafrannsóknastofnun vill förbjuda fiske med bottentrål av andra arter i Breiðamerkurdjúp, Hornafjarðardjúp och Lónsdjúp. I samtliga tre områden fångas mycket havskräfta. Genom att skapa en mindre utsatt miljö tros havskräftan kunna återhämta sig.

I Jökuldjúp och Lónsdjúp efterlyser myndigheten ett stopp för allt fiske av havskräfta. Om inget görs befarar myndigheten att beståndet kommer att fortsätta minska.

Att Hafrannsóknastofnun siktar in sig på dessa tre havsområden på den isländska sydkusten beror på att det är här som en stor del av det kvarvarande beståndet förökar sig. Här sker också en stor del av fisket.

Ett begränsat fiske är dock ingen åtgärd som borgar för en snabb lösning. Ett bekymmer är att andelen honor är mycket låg i en internationell jämförelse. Det gör att det även vid ett totalt fiskestopp skulle ta lång tid att bygga upp beståndet på nytt.

Ett annat tecken på det allvarliga läget är det lilla antalet hålor som är i bruk. I isländska vatten finns bara 0,07 hålor för havskräfta per kvadratmeter - vilket är klart lägre än genomsnittet. Inte i något annat vatten där det finns havskräfta är det så glest mellan hålorna.

Havskräfta fångas i dag främst i tre havsområden nära Hornafjörður på södra Island, utanför Reykjanes på sydvästra Island och i Faxaflói på västra Island.

Beslutet om fångstnivåer är fiskeminister Kristján Þór Júlíussons ansvar. Om han väljer att följa Hafrannsóknastofnuns rekommendationer blir årets fångster av havskräfta de minsta sedan fisket påbörjades 1957.

Havskräfta fiskas framför allt av båtar från Þorlákshöfn, Höfn och Hemön. Konsekvensen av nedskurna kvoter kan bli uppsägningar.

Här kan du läsa mer hotet mot havskräftan.