fredag 8 februari 2019

Utlöste lavin - får rätt till ersättning i domstol

Mannen drogs med i en lavin och föll upp till 300 meter. Han bröt nacken och benet samt skadade nerver på högerarmen. Men försäkringsbolaget Sjóvá nekade mannen ersättning. Skälet var att han själv utlöste lavinen. Han fick även nobben av statliga Viðlagatrygging Íslands. Men nu får mannen rätt i domstol.

Det var den 18 januari 2015 som två isländska män tog sig upp på Eyrarfjall vid Ísafjörður. De hade siktet inställt på Gleiðarhjall. Därifrån tänkte de åka skidor ned från fjället.

Men på väg upp på fjället utlöstes en lavin. Och det var de två skidåkarna själva som utlöste lavinen när de tog sig över ett område där snön lagt sig i flera lager. När de passerade området utlöstes en lavin i det översta lagret.

En av männen hamnade inte i lavinen. Den andre fördes med mellan 200 och 300 meter nedför fjället. Han ådrog sig allvarliga skador - han bröt nacken och ena benet samt skadade nerver på högerarmen. Han fick också flera mindre skador. Dessutom förstördes den utrustning han hade med sig.

Mannen vände sig till försäkringsbolaget Sjóvá för att få ersättning för olyckan. Men bolaget sade nej. Skälet var att mannen själv hade utlöst lavinen. Sjóva ansåg därför att det inte fanns någon skyldighet att ersätta mannen då det rörde sig om en naturkatastrof. I stället hänvisade de honom till Viðlagatrygging Íslands.

Statliga Viðlagatrygging Íslands kan ersätta skador som inte täcks av vanliga försäkringar. Det kan till exempel gälla naturkatastrofer som jordbävningar, vulkanutbrott, jordskred, översvämningar och laviner.

Men Viðlagatrygging Íslands sade också nej. Bedömningen var att det i det här fallet inte rörde sig om någon naturkatastrof eftersom det var mannen själv som utlöste lavinen. Därför nekades han ersättning.

Mannen valde därför att stämma Sjóvá. Och nu ger Héraðsdómur Reykjavíkur honom rätt. Försäkringsbolaget döms att betala såväl ersättning som rättegångskostnader på 1,6 miljoner isländska kronor.

I rätten hävdade mannen att det var just Sjóvá som skulle betala eftersom det inte var någon naturkatastrof. En expert från Veðurstofa Íslands vittnade också i rätten om att lavinen inte kunde betraktas som en katastrof då den utlöstes av en människa.

Sjóvá hävdade att det inte gick att skilja på olika typer av laviner. Samtliga skulle enligt försäkringsbolaget klassas som naturkatastrofer. Och det var också skälet till att Sjóvá inte ansåg sig ha någon skyldighet att ersätta mannen. Vidare argumenterade bolaget för att även till exempel jordskalv kan orsakas av människan och att dessa inte heller berättigade till ersättning.

Héraðsdómur Reykjavíkur anser att regelverket är otydligt. Och när rättsläget är oklart säger praxis att domstolen ska döma till fördel för den som inte formulerade avtalet.

Här kan du läsa domen i sin helhet.