lördag 2 mars 2019

Dagens bonuscitat

"De är Islands egentliga ledare i dag. Det är så mycket som jag kan säga. Jag anser att det syns i hur lagstiftning slås sönder och samman för vissa intressekrafter."

Inga Sæland, ledare för Folkets parti, säger i Vísir att Island indirekt styrs av särintressen i stället för politiker men att hon inte vill uppge vilka dessa särintressen är.