lördag 9 mars 2019

Dagens bonuscitat

"Vi har vårt ekosystem som har utvecklats här genom tiderna och när det kommer in nytt som inte hör hemma i detta ekosystem så kan dessa nya arter sätta stora streck i räkningen."

Entomologen Erlingur Ólafsson i RÚV om nya djurarter som får fäste på Island.