söndag 10 mars 2019

Dagens citat

"Det sker bara hemma och idrotten på hästryggen och med att samla in får och textilslöjden i vardagsrummet hos mormor."

Jóhanna Björg Sævarsdóttir, som är den enda eleven i skolan i Mjóifjörður, i RÚV om hur undervisningen går till - läs mer här.