måndag 11 mars 2019

Dagens citat

"Detta samarbete har varit särskilt framgångsrikt för oss islänningar och har i hög grad bidragit till att stärka banden mellan länderna. Språkkunskaper är viktiga för oss. Danskundervisningen lägger också en grund för andra nordiska språk och är i praktiken ett viktigt led i att vi kan delta aktivt i det nordiska samarbetet."

Kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir i ett pressmeddelande om att Island förnyar samarbetsavtalet som innebär att Danmark stödjer undervisningen i danska i det isländska utbildningssystemet.