tisdag 12 mars 2019

Dagens citat

"Att hålla på med havssimning eller havsbad är inget utvecklingsprojekt. Det görs med lugn och eftertänksamhet och det är vissa regler som följs, och om människor gör det så går allt bra."

Hinrik Ólafsson, styrelsemedlem i Sjósunds- og sjóbaðsfélag Reykjavíkur, i RÚV om att olyckstillbuden ökar vid havsbadet i Nauthólsvík i Reykjavík i takt med att nybörjarna blir fler.