torsdag 7 mars 2019

Dagens citat

"Han var hjälten i familjen. Han lyckades rädda besättningen från ett ångfartyg som strandade på sydkusten år 1899. Ett ångfartyg från Hull och han fick en utmärkelse från besättningen på grund av det."

Arnbjörn Ólafsson, barnbarnsbarn till Arnbjörn Ólafsson som var den första fyrvaktaren i Reykjanesviti på Suðurnes, i Vísir om hur berättelserna gått i arv i släkten.