fredag 1 mars 2019

Domen mot Birja Brjánsdóttirs mördare står fast

Hæstiréttur Íslands prövar inte den fällande domen mot Thomas Møller Olsen för mordet på Birna Brjánsdóttir. Därmed står det klart att straffet blir nitton års fängelse. Domstolen anser inte att det finns några skäl till att bevilja prövningstillstånd. Inget tyder på att rättegången skulle ha brutit mot grundlagen eller mänskliga rättigheter.

I januari 2017 försvann 20-åriga Birna Brjánsdóttir efter en utekväll i Reykjavík. Åtta dagar senare hittades hon död på stranden nära fyren vid Selvogur. Hon hade slagits medvetslös innan hon kastades i vattnet och drunknade.

Bilder från en övervakningskamera ledde fram till att Thomas Møller Olsen blev mycket intressant för utredningen. Den grönländske sjömannen befann sig på Island under en ledighet från jobbet på trålaren Polar Nanoq. Medan den låg i hamn i Hafnarfjörður åkte han in till Reykjavík för att festa. Det var där han stötte på Birna Brjánsdóttir.

Enligt domen plockade han upp henne i sin hyrbil i centrala Reykjavík. Därefter körde han till hamnen i Hafnarfjörður. Där släppte han av en kollega som hade varit med under festkvällen. Sedan körde han till ett ensligt område i hamnen. Där misshandlade han henne medvetslös.

Thomas Møller Olsen försökte rengöra hyrbilen. Trots en omfattande städning - som även den fastnade på övervakningskameror - påträffades stora mängder blod från Birna Brjánsdóttir i bilen. Han knöts också till mordet genom dna-bevisning.

Exakt var Birna Brjánsdóttir kastades i vattnet är inte känt. Hon tros aldrig ha vaknat till efter den grova misshandeln. Bron över Ölfusá väster om Eyrarbakki på sydkusten har pekats ut som en trolig dumpningsplats.

Thomas Møller Olsen har hela tiden nekat till mordet. Han har vid flera tillfällen ändrat sina berättelser om vad han gjorde den natt då Birna Brjánsdóttir försvann. Under rättegången försökte han lägga skulden för mordet på kollegan.

Både Héraðsdómur Reykjaness och Landsréttur Íslands dömde Thomas Møller Olsen till nitton års fängelse för mord och grovt narkotikabrott. Han begärde prövningstillstånd hos Hæstiréttur Íslands. Men i går meddelade domstolen att den inte kommer att ta upp fallet.

Det betyder att domen mot Thomas Møller Olsen står fast. Han har nu suttit häktad i drygt två år. I och med att domen vinner laga kraft får han dra bort häktningstiden från den tid som han ska avtjäna i fängelse.

För att få Hæstiréttur Íslands hävdade Thomas Møller Olsen genom sin advokat att rättegången i Landsréttur bröt mot såväl grundlagen som Europakonventionen mot mänskliga rättigheter. Kritiken gällde bland annat gripandet ombord Polar Nanoq på internationellt vatten och den tretton timmar långa rättegången.

Men Thomas Møller Olsen får alltså inget gehör för kritiken. Hæstiréttur Íslands skriver i beslutet att inget av det som han för fram skulle ha någon inverkan på utgången. Det finns enligt rätten inte heller något som är av principiellt intresse i fallet.

Thomas Møller Olsen har hittills suttit den största delen av tiden på anstalten Hólmsheiði utanför Reykjavík. Han har möjlighet att ansöka om att få avtjäna straffet på Grönland eller i Danmark.

Här kan du läsa mer om domen mot Thomas Møller Olsen och här kan du läsa beslutet i sin helhet.