lördag 16 mars 2019

Ex-politiker får inte biografin raderad från alltingets webb

En politiker som ville få sin biografi raderad från alltingets webbplats får nej. Persónuvernd skriver i ett beslut att det för allmänheten är av stor betydelse att kunna se vilka olika kopplingar som folkvalda ledamöter har. Den som ställer upp i val får också räkna med att vissa personuppgifter är tillgängliga för allmänheten.

I mars förra året vände sig en person - som inte namnges i Persónuvernds beslut - som tidigare suttit som ersättare i alltinget till myndigheten. Ex-politikern ville få delar av sin biografi raderad från alltingets webbplats.

Politikern hade först uppmanat alltingets sekretariat att ta bort den, men fått avslag. Sekretariatet hade dock ändrat vissa uppgifter efter önskemål från ex-politikern - som ska ha mist sin plats som ersättare efter senaste alltingsvalet hösten 2017.

Ex-politikern hävdar att det inte är rimligt att det efter att en ledamot lämnat alltinget ska finnas detaljerad information om bland annat släktförhållanden, utbildning och yrkeskarriär på webbplatsen. Den tidigare politikerna anser dessutom att alltingets hantering av personuppgifter står i strid med isländsk lag.

Men Persónuvernd nobbar ex-politikern. Myndigheten skriver i beslutet att det för allmänheten är av stor betydelse att det finns lättillgänglig information om folkvalda och deras kopplingar av olika slag och eventuella anknytningar till särintressen. Sådana upplysningar kan vara relevanta även fast politikern inte sitter kvar i alltinget.

Vidare anser Persónuvernd att alltingets behandling av personuppgifter följer lagen. Biografierna följer också de normer som finns för hur sådana skrivs.

 Dessutom får enligt myndigheten den som tar plats i alltinget räkna med en viss grad av offentlighet - i det här fallet information av personlig karaktär som är lätt åtkomlig för allmänheten. På alltingets webbplats finns biografiska upplysningar för alla politiker som tagit plats i alltinget sedan 1845. De utgör enligt Persónuvernd en grundsten i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.