lördag 23 mars 2019

Fler isländska kvinnor har tatueringar

En av fem islänningar har tatuerat sig. Få av dem har ångrat sig - utan en klar majoritet kan tänka sig att skaffa sig fler. Och tatueringar är vanligare bland kvinnor än bland män. Men betydligt fler kan tänka sig att skaffa sig tatueringar. Intresset är större bland yngre personer. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

De senaste åren har tatueringar varit en växande trend på Island. I takt med att det blivit vanligare har också mycket av äldre tiders tabun försvunnit. Även i flera mindre isländska städer finns det nu tatueringssalonger.

En undersökning utförd av Gallup visar att det är 20 procent av islänningarna som har minst en tatuering. Kvinnor tatuerar sig i större utsträckning än män. Det är 24 procent av kvinnorna som är tatuerade jämfört med 17 procent av männen.

Tatueringar är dessutom betydligt vanligare bland personer som enbart har grundskoleutbildning och bland yngre generationer. I åldersgruppen 30 till 39 år är det 38 procent som är tatuerade. Bland de yngsta är motsvarande siffra 31 procent. Men bland de islänningar som har fyllt 60 år är det bara 8 procent som har tatueringar.

Det finns också stora skillnader mellan olika väljargrupper. Hela 42 procent av Piratpartiets sympatisörer har tatuerat sig. Men endast 4 procent av Framstegspartiets anhängare har tagit samma beslut.

Dessutom är det ganska vanligt med flera tatueringar. Bland dem som har tatuerat sig är det 39 procent som bara har en tatuering. Men det genomsnittliga antalet är 3,3 tatueringar. Även om de är yngst är det personer i åldern 18 till 29 år som har hunnit skaffa sig flest tatueringar. De har i snitt 4,6 tatueringar.

Islänningar som har tatueringar verkar också vara nöjda. Det är 87 procent som kan tänka sig att skaffa fler tatueringar. Bara 13 procent vill inte ha fler motiv. Även här är det framför allt yngre personer som är öppna för nya tatueringar.

Bland dem som inte redan har tatueringar är det 22 procent som är intresserade av att bli tatuerade. Mest nyfikna är islänningar som ännu inte har fyllt 30 år. Där uppger 57 procent att de kan tänka sig att skaffa tatueringar.