torsdag 7 mars 2019

Fortsatt starkt stöd för Guðni Th. Jóhannesson

Guðni Th. Jóhannesson fortsätter att vara en mycket populär president. Det är nu 83,5 procent som är nöjda med hur han sköter sitt ämbete. Bara 5 procent är missnöjda med honom. Stödet är det tredje högsta sedan han tillträdde - och det ligger långt över de nivåer som företrädaren Ólafur Ragnar Grímsson nådde. Det visar en mätning utförd av MMR.

Det har nu gått två och ett halvt år sedan Guðni Th. Jóhannesson tillträdde som president. Den omstridde Ólafur Ragnar Grímsson lämnade då ämbetet efter tjugo år. I samband med skiftet ökade också islänningarnas stöd för den sittande presidenten.

Hela 83,5 procent är nöjda med hur Guðni Th. Jóhannesson sköter sitt jobb. Jämfört med föregående månad är det en ökning med 3,7 procentenheter. Siffran är den tredje högsta sedan han tillträdde sommaren 2016.

Bara 5 procent är missnöjda med hur Guðni Th. Jóhannesson sköter sitt ämbete, en ökning med 0,1 procentenhet. Övriga 11,5 procent - en minskning med 3,8 procentenheter - är varken nöjda eller missnöjda.