lördag 23 mars 2019

Högsta arbetslösheten på Island på fem år

För femte månaden i följd stiger arbetslösheten på Island. Nu är det 3,1 procent av islänningarna som står utan jobb. Arbetslösheten i februari var den högsta i landet på fem år. Den mest dramatiska ökningen sker på Suðurnes där effekterna av osäkerheten i turistnäringen ger störst avtryck. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

2017 ser ut att gå till historien som det år då det ekonomiska uppsvinget efter finanskraschen kulminerade. Förra året ökade arbetslösheten något - och i år fortsätter ökningen. Huvudskälet till den stigande arbetslösheten är osäkerheten i turistindustrin. Konkurshotet mot Wow Air och flygbolagets nedskärningar påverkar hela branschen.

Men det är inte bara inom turistindustrin som uppsvinget ser ut att ha stannat av. Även inom fiskenäringen har de senaste månaderna varit tuffa. Fisket av lodda - en av de ekonomiskt sett viktigaste arterna - ser ut att minska avsevärt eftersom bestånden rör sig längre norrut.

Arbetslösheten på Island var 3,1 procent i februari, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående månad. Arbetslösheten i landet är nu den högsta på fem år. I februari 2018 var det 2,4 procent som stod utanför arbetsmarknaden.

Suðurnes är den hårdast drabbade regionen. Där var arbetslösheten 5,1 procent, en uppgång med 0,3 procentenheter. Därefter följde Reykjavíkområdet med 3,2 procent (+0,2), Norðurland eystra med 3,2 procent (+0,2), Austurland med 2,8 procent (+0,2), Suðurland med 2,1 procent (-0,2), Vesturland med 2,1 procent (+0,1), Västfjordarna med 1,9 procent (oförändrat) och Norðurland vestra med 1,5 procent (+0,3).

För första gången på länge är nu ungdomar arbetslösa i större utsträckning än genomsnittet. I februari var det 3,2 procent av islänningar mellan 18 och 24 år som inte hade något jobb.

Arbetslösheten bland män var 3,1 procent och bland kvinnor 3,2 procent. Bland utländska medborgare var hela 6,3 procent utan jobb - alltså mer än dubbelt så ofta som bland isländska medborgare.

Vinnumálastofnun räknar inte med några större förändringar på arbetsmarknaden i mars.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.