fredag 15 mars 2019

Þór­dís Kol­brún Reyk­fjörð Gylfa­dótt­ir ny justitieminister

Þór­dís Kol­brún Reyk­fjörð Gylfa­dótt­ir tar över som justitieminister efter Sigríður Á. Andersen. Men utnämningen är tillfällig. Frågan är dock om Sigríður Á. Andersen kommer tillbaka eller om Självständighetspartiet i stället väljer andra förändringar i regeringen. Samtidigt får partiet hård kritik från koalitionspartnern Gröna vänstern.

Sigríður Á. Andersen blev i går den sjätte isländska ministern sedan självständigheten som lämnade in sin avskedsansökan. Själv har hon hävdat att det rör sig om en tillfällig paus. Det är dock inte upp till henne att avgöra om hon åter ska sätta sig på posten som justitieminister. Den frågan kommer att avgöras av Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson.

Avhoppet kommer sedan Europadomstolen för mänskliga rättigheter dömt ut Sigríður Á. Andersens utnämningar av domare till Landsréttur, en domstol som instiftades den 1 januari 2018. Samma advokat som tog fallet till domstol har redan vänt sig till Europadomstolen med ytterligare elva fall. Allt pekar på att domarna där kommer att gå samma väg.

Just nu är osäkerheten stor inom det isländska rättsväsendet. Det kan vara så att samtliga 82 domar från Landsréttur där någon av de fyra felaktigt utnämnda domarna deltagit är bristfälliga. Det tyder inte på att det skulle vara något fel på domarna i sig - men det kan däremot betyda att rättegångarna behöver tas om.

Just nu avkunnar inte Landsréttur några domar. Frågor som regeringen nu måste lösa är om de fyra tjänsterna ska utlysas på nytt. Det vore dock inte helt enkelt eftersom det inte finns några skäl till att sparka kvartetten då ansvaret ligger på ministerns bord. Dessutom finns inga tidsbegränsningar för domaruppdraget.

Och om det tar flera år att reda ut frågetecknen - något som inte är osannolikt om regeringen överklagar domen - kan knappast Landsréttur arbeta normalt. En tänkbar lösning är i så fall att Hæstiréttur Íslands tillfälligt ersätter Landsréttur.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utsågs i går till ny justitieminister. Hon blir den åttonde som har ansvar för detta politiska område sedan finanskraschen. Hon är sedan tidigare ansvarig för turism, industri och innovation.

Efter gårdagens riksråd på Bessastaðir sade Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir i Morgunblaðið att hon betraktar det som en tillfällig utnämning. Det finns dock inga beslut om någon eventuell återkomst för Sigríður Á Andersen:
"Vi talar om en kort tid. Vi talar inte om en utnämning för många månader."
Þórðís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir är utbildad jurist. Hon har varit minister sedan hösten 2016. Många pekar ut henne som en tänkbar ledare för Självständighetspartiet längre fram.

Hon var också den starkaste förhandsfavoriten till jobbet. Andra alternativ som ryktas ha varit aktuella var en rockad med Haraldur Benediktsson där han tillfälligt skulle ta över hennes tidigare ansvarsområden medan Þórdís Kolbrún Reykjfjörð Gylfadóttir hade uppdraget som justitieminister.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir - som även hon är utbildad jurist - var en annan tänkbar kandidat. Andra som visat stort intresse för ministerposter är Páll Magnússon, Jón Gunnarsson och Brynjar Níelsson.

Men Páll Magnússons ställning har försvagats avsevärt efter hans agerande i samband med Självständighetspartiets splittring på Hemön. Jón Gunnarsson har inte rätt profil för posten. Och Brynjar Níelsson - också han jurist - är kontroversiell och dessutom gift med Árnfríður Einarsdóttir, en av de fyra regelvidriga domarutnämningarna som Sigríður Á. Andersen svarade för.

Troligt är alltså att Bjarni Benediktsson köpt sig tid genom gårdagens utnämning. Þórðís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir är knappast någon varaktig lösning. Hade inte Sigríður Á. Andersen avgått hade regeringssamarbetet med Gröna vänstern varit hotat. Nu tar en respekterad och populär politiker över justitiedepartementet i väntan på vad som kan bli fler ommöbleringar bland de egna ministrarna.

Alltingsgruppen ska ha varit enig om valet av Þórðís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Bjarni Benediktsson säger i Morgunblaðið att det rör sig om en tillfällig åtgärd. Men ytterligare förändringar är inte att vänta inom de närmaste veckorna:
"Det var stor enighet och jag anser att detta är den klart bästa utgången eftersom den syftar till att skapa utrymme för att besluta om nästa steg. Man förhastar sig inte och utnämner till en ministerpost inom mindre än ett dygn."
Þórðís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir är ett säkert val. Att välja en person som redan har en ministerpost rubbar heller inte maktbalansen inom alltingsgruppen. Alla andra troliga kandidater hade blivit omstridda. Det är inte osannolikt att Bjarni Benediktsson genom sitt agerande försöker skaffa sig förutsättningar för att kunna förankra ett annat namn.

Han brottas troligen även med könsfördelningen bland partiets ministrar. Även om han hävdat att Självständighetspartiet enbart går efter konsekvens så finns det också internt politiker som anser att det är bekymmersamt med en manlig majoritet på ministerposterna. Den hetaste kvinnliga kandidaten är Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir - och det är möjligt att hon fortfarande betraktas som för oerfaren.

Det är dock inte säkert att turerna kring Landsréttur blir enbart den nya justitieministerns viktigaste fråga. Statsminister Katrín Jakobsdóttir har uttalat sig på ett sätt som antyder att hon själv kommer att engagera sig för att hitta en lösning. Hon kan knappast formellt ta över frågan - men den som får jobbet kan räkna med att Katrín Jakobsdóttir kommer att staka ut kursen.

Katrín Jakobsdóttir säger till Vísir att hon tycker att Þórðís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir är ett bra val:
"Jag tror att Þórðís kommer att klara den här uppgiften lika bra som de andra uppgifter som hon har hand om och att detta blir en lyckosam åtgärd."
Det finns också tydliga ideologiska skillnader mellan Þórðís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir och Sigríður Á. Andersen. Den före detta justitieministern hade en betydligt mer konservativ och nationalistisk profil. Hon argumenterade för en rad skärpningar av utlänningslagen som inte var populära inom Gröna vänstern. Där kan det nu bli en kursändring.

Logi Már Einarsson, ledare för Socialdemokraterna, skriver i Stundin att den nya justitieministern har en möjlighet att stoppa en utveckling som han beskriver som oroande. Han vill inte att Sigríður Á. Andersens förslag ska bli verklighet. I stället efterlyser han en mer positiv syn på invandring och flyktingmottagande:
"Vi står vid ett vägskäl där vi kan välja motvilja, misstänksamhet och rädsla, isolationism och konservativ utrikespolitik - eller välja medmänsklighet, tolerans och ansvar och ge människor på flykt säkerhet och skydd. Först då visar det sig om vi är en liten eller stor nation."
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Piratpartiets gruppledare i alltinget, säger till RÚV att hon tror att Þórðís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir kommer bli kvar på posten som justitieminister. I stället tror hon att någon annan kommer att få ta över uppdraget som minister för turism, industri och innovation:
"Jag hoppas att det här tillfälliga betyder att det bara är några få veckor eller så tills Självständighetspartiet har bestämt vem som blir ny turismminister."
Både Bjarni Benediktsson och Sigríður Á. Andersen har ifrågasatt Europadomstolen för mänskliga rättigheter och antytt att tisdagens dom inkräktade på Islands suveränitet. De har också antytt att Island skulle kunna lämna domstolen.

Det är inte en åsikt som är populär inom Gröna vänstern. Alltingsledamoten Rósa Björk Brynjólfsdóttir skriver på Facebook att hon anser att de därmed ansluter sig till de nationalistiska och högerpopulistiska politiker som undergräver demokrati och mänskliga rättigheter:
"Jag tycker att det är mycket dåligt, för att inte använda starkare ord, när ordföranden för landets största parti och en minister i regeringen tillåter sig att ge sig in på mycket tvivelaktiga vägar i sina reaktioner på Europadomstolen för mänskliga rättigheters dom för att så tvivel om domstolen och misstänkliggöra den."
En annan alltingsledamot, Kolbeinn Óttarsson Proppé, säger till Vísir att det inte kommer på fråga för en regering ledd av Katrín Jakobsdóttir att lämna domstolen:
"Jag är helt överens om att Europakonventionen för mänskliga rättigheter och Europadomstolen för mänskliga rättigheter är en av grundstenarna i rättsövervakningen av mänskliga rättigheter i vår del av världen och vi ska vara stolta medlemmar av den."
Här kan du läsa mer om turerna kring Sigríður Á. Andersens avgång.