söndag 24 mars 2019

Vanligare att islänningar gillar att gå eller cykla till jobbet

De islänningar som går eller cyklar till jobb eller skola njuter mer under tiden än vad bilister och busspassagerare gör. Trots det är det tre av fyra som tar bilen. Bussnätet är mest utbyggt i Reykjavík med kranskommuner - men det är ändå personer som bor på östra Island som oftast åker kollektivt. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Att resa med privatbil är det i särklass vanligaste sättet att ta sig till skola eller jobb på Island. Hela 68,3 procent tar bilen och kör själva. Ytterligare 5,5 procent åker bil men som passagerare.

Övriga transportsätt är betydligt mer sällsynta. Det är 12,9 procent som promenerar, 5,4 procent som cyklar, 5 procent som åker buss och 2,7 procent som nyttjar andra transportmedel.

Trots att bussnätet är mest utbyggt i Reykjavík med omnejd är det ändå inte många som åker kollektivt. I Reykjavíks kommun är det 6,1 procent som tar bussen. I kranskommunerna är det bara 3,8 procent.

Den största andelen bussresenärer finns i stället i Austurland. Här är det 13,4 procent som åker buss. Förklaringen är sannolikt att det finns förhållandevis tät trafik mellan närliggande tätorter i regionen. Det är till exempel många som pendlar till aluminiumsmältverket i Reyðarfjörður från närliggande städer.

Även cyklisterna är flest i Austurland. Det är 8 procent som tar cykeln till jobb eller skola. I Vesturland och Västfjordarna är det hela 22,9 procent som promenerar. Privatbilen dominerar allra mest på Suðurnes och i Suðurland. Där är det 79,8 procent som kör själva.

Roligast på vägen har de islänningar som promenerar. Hela 71,5 procent av dem som går till jobb eller skola trivs med promenaden. Nästan lika nöjda är cyklisterna. Det är 69 procent som uppger att de njuter av cykelturen.

Trivseln är inte lika utbredd bland bilister. Det är 40,7 procent av dem som kör själva och 37,5 procent av dem som åker som passagerare som svarar att de har trevligt under tiden. Lägst är trivseln bland busspassagerare. Här är det bara 30 procent som säger att de njuter av färden.

En majoritet av islänningarna har kort resväg till skola eller jobb. Hela 65,2 procent färdas mindre än 15 minuter medan 24,7 procent har mellan 16 och 30 minuters restid. Vidare är det 6,4 procent som reser i 31 till 45 minuter, 2,8 procent som reser i 46 till 60 minuter och 1 procent som reser i mer än en timme.