onsdag 27 mars 2019

Vill tillåta försäljning av läkemedel i vanliga butiker

Skrota regelverket som bara tillåter försäljning av läkemedel på apotek. Och ge klartecken till vanliga butiker att sälja receptfri medicin i mindre förpackningar. Det föreslår fyra alltingsledamöter från Självständighetspartiet i en motion. De sneglar i förslaget på den försäljning som redan finns i Sverige, Norge och Danmark.

Under 1994 och 1995 sålde staten ut aktierna i Lyfjaverslun Íslands. Privatiseringen utgjorde startskottet för avregleringen av apoteken. I dag konkurrerar olika apotekskedjor med varandra om kunderna.

Nu vill fyra självständighetspartister fortsätta avregleringen. De föreslår att vissa typer av läkemedel ska få säljas i den vanliga detaljhandeln. Den som behövde vissa typer av receptfri medicin skulle då inte längre behöva vända sig till apotek för att kunna köpa dem.

Förslaget går ut på att vanliga läkemedel - mot till exempel allergier och olika typer av värk - ska få säljas i handeln. Men vissa varianter ska även i fortsättningen enbart säljas på apotek.

Medicin som kan få klartecken till vanliga butiker har enligt förslaget lägre halter av aktiva substanser. De säljs också i mindre förpackningar än vad som finns på apotek. Genom dessa två steg hoppas de fyra politikerna kunna stoppa en befarad våg av överdoser till följd av den ökade tillgängligheten.

De vill införa ett speciellt regelverk för försäljningen. Läkemedel ska inte få marknadsföras hur som helst. Och de ska finnas på avgränsade hyllor - exempelvis ihop med halstabletter och liknande produkter.

Självständighetspartisterna stödjer sig bland annat på den läkemedelspolitik som klubbades 2017. Alltinget tog då ställning för att alla islänningar ska ha tillgång till läkemedel. Ett sätt att säkra tillgängligheten är enligt politikerna just att tillåta försäljning i butik.

De fyra politiker som står bakom förslaget hävdar att Island har hamnat på efterkälken jämfört med Sverige, Norge och Danmark. I de länderna har det i flera års tid varit möjligt att köpa receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln.

De skriver vidare i motionen att avregleringarna i grannländerna inte haft några negativa konsekvenser för folkhälsan, inte ökat missbrukat av läkemedel och inte fått problemet med läkemedelsförgiftning att eskalera.

Det är dock tveksamt om förslaget kommer att få majoritet i alltinget. Liknande förslag har lagts tidigare utan att de har blivit verklighet. Inom apoteksbranschen finns också ett stort motstånd mot att tillåta butiksförsäljning av receptfria läkemedel.