lördag 13 april 2019

Arbetslösheten på Island växer för sjätte månaden i följd

För sjätte månaden i följd ökar arbetslösheten på Island. I mars var det enligt Vinnumálastofnun 3,2 procent som inte hade något jobb - den högsta siffran i landet på fem år. Men arbetslösheten väntas stiga ytterligare under våren i takt med att effekterna av Wow Airs konkurs sprider sig till fler företag och branscher.

När våren kommer brukar arbetslösheten på Island sjunka. Då skapas många säsongsjobb inom bland annat turistnäringen samt bygg- och anläggningsbranschen. Men den här våren kommer det inte att vara tillräckligt för att minska arbetslösheten.

Tillströmningen av turister till Island har redan kulminerat. Osäkerheten kring Wow Air har påverkat många företag i turistindustrin. Dessutom har fisket av lodda varit ett fiasko - något som i synnerhet föranlett uppsägningar på landsbygden.

Efter en längre tids turbulens gick Wow Air i konkurs i slutet på mars. Den har utlöst en våg av varsel. Än så länge gör dock inte konkursen något större avtryck i arbetslöshetsstatistiken. Men det är troligt att efterverkningarna kommer att bli tydliga under de närmaste månaderna.

I mars var arbetslösheten på Island 3,2 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående månad. Förra året var motsvarande siffra 2,4 procent i mars.

Arbetslösheten är nu den högsta i landet på fem år. Och Vinnumálastofnun räknar i en prognos alltså med att den fortsätter att stiga under våren. Säsongsjobben kommer inte att räcka för att motverka effekterna av Wow Airs konkurs.

Suðurnes är den region som drabbats hårdast av konkursen. Där stiger nu arbetslösheten till 5,4 procent, en ökning med 0,3 procentenheter. Därefter följer Reykjavíkområdet med 3,3 procent (+0,1), Norðurland eystra med 3,3 procent (+0,1), Austurland med 3 procent (+0,2), Suðurland med 2,1 procent (oförändrat), Vesturland med 2 procent (-0,1), Västfjordarna med 1,9 procent (oförändrat), och Norðurland vestra med 1,3 procent (-0,2).

Bland män var arbetslösheten i mars 3,2 procent och bland kvinnor 3,3 procent. Andelen långtidsarbetslösa - personer som stått utanför arbetsmarknaden i minst tolv månader - sjunker till 16,7 procent. För ett år sedan var den siffran 19,9 procent. Men minskningen beror inte på att de långtidsarbetslösa har blivit färre. I stället sjunker siffran för att det totala antalet arbetslösa ökat på sistone.

Bland utländska medborgare var arbetslösheten 6,6 procent. Det senaste året har utlänningar mist jobb i betydligt större utsträckning än islänningar. Den trenden bröts i mars. När Wow Air gick i konkurs var det i synnerhet isländska medborgare som blev arbetslösa.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.