onsdag 10 april 2019

Bebyggelse i Borðeyris hjärta skyddas efter ministerbeslut

Tio byggnader i Borðeyri har ett kulturellt värde tillräckligt stort för att de ska fredas. Därför väljer kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir att godkänna förslaget från kommunpolitikerna i Húnaþing vestra. Borðeyri var i flera århundraden en av Islands viktigaste handelsplatser. I dag bor dock bara sexton personer i samhället.

Borðeyri i Hrútafjörður var länge ett centrum för handel och kommunikationer på nordvästra Island. Orten fick handelsrättigheter 1846 och blev snabbt något av regionens hjärta. Härifrån exporterades får till Storbritannien i stora mängder. Och när mängder av islänningar under slutet på 1800-talet emigrerade till Nordamerika var Borðeyri en av de viktigaste hamnarna.

Två av de första köpmännen var Richard P. Riis och Pétur Friðriksson Eggertz. Richard P. Riis öppnade handel i Borðeyri direkt efter att tillståndet blivit klart. Än mer inflytelserik blev dock Pétur Friðriksson Eggertz. Han byggde det första trähuset på orten och var den första handelsmannen som inte ambulerade mellan andra ställen.

I takt med att handeln blev allt friare minskade ortens ekonomiska betydelse. Men Borðeyri fortsatte vara en viktig samhällskugge på andra sätt. Här fanns mellan 1908 och 1950 en telefon- och telegramstation.

Pétur Friðriksson Eggertz trähus står kvar i Borðeyri och kallas - lustigt nog - för Riishúsið efter föregångaren bland handlare på platsen. Landssímahúsið - som inhyste telefon- och telegramstationen - är också bevarat.

I dag är Borðeyri inte längre något centrum för regionen. Bara sexton personer är skrivna på orten. De senaste åren har nästan all service försvunnit - som skola, lanthandel och slakteri. Kvar finns en bilverkstad, ett pensionat och ett sommaröppet kafé.

I våras vände sig kommunfullmäktige i Húnaþing vestra till kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir. De hade då efter att ha fått ekonomiskt stöd från Minjastofnun Íslands tagit fram ett förslag till bevarande och skydd av bebyggelsekärnan i Borðeyri.

Nu har Lilja Alfreðsdóttir sagt ja till begäran. Beslutet innebär att drygt 1,4 hektar får ett särskilt skyddsvärde. Inom detta område ligger tio byggnader - bland annat Landssímahúsið och Riishúsið - men också flera andra hus som anses ha stor kulturhistorisk betydelse.

Ett av målen med skyddsstämpeln är att kunna ta fram en ny detaljplan för området som tar hänsyn till byggnadernas status. En förhoppning är att nu kunna utveckla turism med kulturhistorisk prägel. Eftersom Borðeyri bara ligger fem minuter från ringvägen är det många som tror att orten har potential.

Kommunstyrelsen välkomnar ministerns beslut. Det beskrivs som ett sätt att bevara byggnadsmiljöns särprägel.

Här kan du läsa mer om Borðeyri.