onsdag 3 april 2019

Centerpartiet åter lika stort som Framstegspartiet

För tredje månaden i följd ökar nu stödet för Centerpartiet - och det är nu lika stort som Framstegspartiet. Men landets i särklass största parti är alltjämt Självständighetspartiet som fortsätter att utöka avståndet ned till tvåan Självständighetspartiet. Islands socialistparti klarar inte längre femprocentsspärren till alltinget. Det visar den senaste mätningen från Gallup.

Efter skandalen på Klaustur - där flera tunga centerpartister kränkte kvinnor och hånade olika minoritetsgrupper - rasade stödet för partiet. Men det verkar inte som att skandalen kommer att få några långvariga konsekvenser. För tredje månaden i följd ökar stödet för Centerpartiet.

Centerpartiet har nu 9 procent i opinionen, en uppgång med 2,3 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes för en månad sedan. Det är partiets bästa siffra efter skandalen på Klaustur.

Centerpartiet bildades som en utbrytning ur Framstegspartiet. Det var i sin tur det parti som tjänade mest på Centerpartiets ras i opinionen. Nu är partierna lika stora. Stödet för Framstegspartiet ligger kvar på 9 procent precis som förra månaden.

Även stödet för Självständighetspartiet är oförändrat. Partiet har 25 procent av väljarna bakom sig.

Eftersom Socialdemokraterna backar befäster Självständighetspartiet positionen som Islands största parti. Socialdemokraterna får 15,9 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. Det är partiets sämsta siffra på nio månader.

Positionen som tredje största parti delas av Gröna vänstern och Piratpartiet. Bägge får 11,6 procent. För Piratpartiet är stödet oförändrat medan resultatet för Gröna vänstern innebär en tillbakagång med 0,7 procentenheter.

Renässans får 10,3 procent, en nedgång med 0,4 procentenheter.

För tredje månaden i följd klarar inte Folkets parti femprocentsspärren till alltinget. Partiet ökar med 0,3 procentenheter till 3,7 procent.

Efter två månader på rätt sida om spärren sjunker även stödet för Islands socialistparti under den nivå som är nödvändig för att få mandat i alltinget. Partiet förlorar 1,5 procentenheter och får 3,5 procent.

Stödet för trepartikoalitionen - som består av Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - är nu 47,5 procent. Det betyder att stödet för regeringen har sjunkit med 1 procentenhet under den senaste månaden. Det har nu gått nio månader sedan en majoritet av väljarna ställde sig bakom koalitionen.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.