lördag 6 april 2019

Kapten fälls för olycka - backade över turist vid Jökulsárlón

Kaptenen på amfibiebåten Jaki backade över en kanadensisk kvinna vid Jökulsárlón. Själv ville mannen bli helt frikänd. Åklagaren ville se ett strängare straff. Men Landsréttur fastslår domen på två månaders fängelse. Mannen förlorar dessutom körkortet i sex månader. Han ska dessutom stå för rättegångskostnader på drygt 1,4 miljoner isländska kronor.

På eftermiddagen den 27 augusti 2015 inträffade en dödsolycka vid Jökulsárlón. En kanadensisk familj stod och väntade på en helikopter som skulle landa. De upptäckte aldrig att amfibiebåten Jaki backade rakt mot dem. Kvinnan i familjen hamnade under båtens högra bakhjul och omkom direkt till följd av den enorma tyngden.

Utredningen visade att det fanns en rad brister. Båtens backkamera fungerade inte. Det fanns inga avspärrningar trots att båtarna hela tiden backade längre sträckor med dålig sikt. Den kollega som skulle hålla uppsikt när amfibiebåten backade såg inte turisterna. Och kaptenen hade inte tillstånd för att köra så stora fartyg med så många passagerare.

I Héraðsdómur Austurlands dömdes mannen till två månaders fängelse för vållande till annans död. Domen var villkorlig och han skulle slippa avtjäna straffet om han inte gjorde sig skyldig till ny brottslighet inom ett år. Han miste också körkortet i ett halvår. Han överklagade domen till Landsréttur där han ville bli frikänd. Åklagaren yrkade i stället på ett hårdare straff.

Kaptenen ansåg sig inte ha något ansvar för olyckan. Han sade i rätten att han inte kunde lastas för att backkameran fungerade, för att kollegan på marken inte upptäckte de turister som stod och väntade i båtens färdväg och för att inte hade rätt tillstånd.

Han hävdade att det var turisterna som varit oförsiktiga. De lät sig enligt mannen distraheras av helikopterljudet och hörde därför inte när båten backade. Kaptenen ansåg att de borde ha hållit uppsikt eftersom de befann sig på en plats där det var mycket liv och rörelse.

Men Landsréttur håller inte med. Domstolen fastslår att dödsolyckan var resultatet av vårdslöshet från mannens sida. Han hade kunnat vidta en rad åtgärder för att försäkra sig om att ingen stod i vägen när han backade.

Landsréttur fastställer domen från Héraðsdómur Austurlands. Straffet blir alltså två månaders villkorlig dom och indraget körkort i sex månader. Dessutom ska mannen stå för rättegångskostnader på drygt 1,4 miljoner isländska kronor.

Här kan du läsa mer om dödsolyckan vid Jökulsárlón och här kan du läsa domen i sin helhet.