måndag 8 april 2019

Kvinnor döms - försökte stoppa utvisning av asylsökande

De försenade ett flyg och vägrade lyda såväl flygvärdinnor som polis. För det döms två isländska kvinnor till tre månaders villkorlig dom. Men de frias från åtalspunkten om att ha äventyra flygsäkerheten - ett brott som kan ge fängelse i upp till sex år. De två kvinnorna försökte förhindra utvisningen av en asylsökande genom att stå upp strax innan planet skulle lyfta.

På morgonen den 26 maj 2016 skulle en asylsökande från Nigeria utvisas från Island till Sverige. Utvisningen skulle genomföras med hänvisning till Dublinkonventionen eftersom mannen redan hade sökt asyl i Sverige.

När flyget snart skulle lyfta från Keflavík mot Stockholm ställde sig två kvinnor upp i planet. De uppmanade andra passagerare att ställa sig upp. De ropade att det ombord fanns en asylsökande man som riskerade döden om han skulle utvisas vidare till Nigeria. Kvinnorna livesände aktionen på Facebook.

Aktionen ledde till att avgången till Stockholm försenades med över två timmar. Kvinnorna fördes av planet av polis. De lyckades inte stoppa utvisningen av den nigerianske mannen.

I höstas åtalades kvinnorna för att ha äventyrat flygsäkerheten, för att ha trotsat polis och flygvärdinnor och för att ha försenat allmänna kommunikationer. Under rättegången i Héraðsdómur Reykjavíkur medgav de att de hade försökt förhindra planet från att lyfta med mannen ombord. Men de förnekade brott.

Kvinnorna sade i rätten att de hade agerat för att förhindra att mannen skulle utsättas för livsfara i sitt hemland. De ansåg att utvisningen var olaglig eftersom isländska myndigheter inte kunde garantera mannens säkerhet om han skulle skickas tillbaka till Nigeria.

Men kvinnorna döms alltså för aktionen - men de frias från den allvarligaste åtalspunkten om att ha äventyrat flygsäkerheten. De döms till tre månaders fängelse. Men domen är villkorlig. Om de inte gör sig skyldiga till ny brottslighet inom två år slipper de att avtjäna straffet. Dessutom ska de betala 1,1 miljoner isländska kronor var i rättegångskostnader.

Héraðsdómur Reykjavíkur fäller kvinnorna för ohörsamhet mot ordningsmakten och brott mot luftfartslagen eftersom de trotsade uppmaningar från kabinpersonal och polis. De döms också för att ha orsakat en avsevärd försening för allmänna kommunikationer.

I domen fastslås det att kvinnorna under aktionen orsakat stort obehag bland passagerarna och skapat avsevärd oro bland besättningen. Men de anses inte ha äventyrat säkerheten. Eftersom de genomförde aktionen medan planet fortfarande stod på marken kunde de enligt rätten inte äventyra säkerheten i luften.

Planet lyfte drygt två timmar efter tidtabell. Det är dock enligt domstolen osäkert om kvinnorna kan beskyllas för hela förseningen. Efter att de avvisats talade polis och flygplatspersonal med samtliga passagerare för att försäkra sig om att inga andra aktivister fanns ombord. Det var enligt rätten en rimlig önskan från besättningen.

Även om denna kontroll gjordes efter att kvinnorna tvingats av planet anses den vara deras ansvar. Den bidrar till rättens beslut att fälla dem för att ha orsakat en avsevärd försening.

När det gäller straffet tar domstolen hänsyn till att båda kvinnorna är tidigare ostraffade och att det gick drygt två år till att åtal väcktes.

Här kan du läsa mer om åtalet mot kvinnorna och här kan du läsa domen i sin helhet.