fredag 19 april 2019

Minister: Isländsk handel fortsätter när Japan jagar val

Japan börjar i sommar jaga val kommersiellt. Beslutet påverkar inte Islands handel med Japan. Inte heller anser fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson att Japans valfångst står i strid med några internationella konventioner. Därför kommer relationerna mellan länderna inte att förändras. Det skriver han i ett interpellationssvar.

Just före nyår kom beskedet att Japan lämnar Internationella valfångstkommissionen. Medlemskapet löper ut den 30 juni i år. Dagen därpå väntas Japan återuppta den kommersiella valfångsten. De senaste åren har jakten bedrivits med hänvisning till forskningssyfte.

Island har inga planer på att lämna Internationella valfångstkommissionen. Men Island har inte anslutit sig till moratoriet mot valfångst. Att Japan tänker jaga val i kommersiell skala är inget som bekymrar fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson. Han säger till RÚV att han har förståelse för beslutet:
"Detta är bara ett beslut som en självständig och suverän nation fattar om sitt medlemskap i internationella organisationer och det finns faktiskt inget mer att säga om det."
Japan har i många år varit den enda exportmarknaden av betydelse för isländskt valkött. I Japan har konsumtionen av val sjunkit från omkring 200 000 ton kött om året på 1970-talet till runt 5 000 ton om året.

Kristján Þór Júlíusson skriver i ett interpellationssvar till Gröna vänsterns Andrés Ingi Jónsson att utträdet ur Internationella valfångstkommissionen inte förändrar något. Medlemskapet är frivilligt det står inte i strid med FN:s havskonvention.

Eftersom både Island och Japan reserverat sig mot förbud mot handel med produkter av val kan handeln mellan länderna fortsätta som tidigare.

Här kan du läsa mer om Islands valfångst.