torsdag 4 april 2019

Utsparkad efter skandal vill banta Folkets partis anställda

Efter att Ólafur Ísleifsson och Karl Gauti Hjaltason uteslutits har Folkets parti bara två ledamöter kvar i alltinget. De två uteslutna politikerna anslöt sig till Centerpartiet. Och nu vill Ólafur Ísleifsson begränsa antalet tjänstepersoner för partierna i alltinget. Förslaget skulle i dagsläget bara drabba Folkets parti.

Under en barrunda på Klaustur i Reykjavík i november försökte Centerpartiet värva Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson från Folkets parti. De kallade Folkets partis ledare Inga Sæland för en fitta och hävdade att hon var inkompetent.

När samtalen från barrundan publicerades dröjde det inte länge innan Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson uteslöts ur Folkets parti. Bägge protesterade mot uteslutningarna och hävdade att de inte hade gjort sig skyldiga till partiskadlig verksamhet. Ändå var det därför som de sparkades ut ur partiet.

Efter tre månader som politiska vildar anslöt de sig till just Centerpartiet. Därmed blev Centerpartiet det största oppositionspartiet i alltinget. Samtidigt återstod bara två ledamöter av Folkets partis grupp i alltinget efter uteslutningarna av Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson.

Nu tänker Ólafur Ísleifsson lägga fram ett förslag i alltinget som direkt drabbar Folkets parti. Han vill att ett parti inte ska få ha fler tjänstepersoner än antalet ledamöter. Om en sådan bestämmelse skulle bli verklighet skulle den i dagsläget bara ha inverkan på Folkets parti.

Folkets parti har i dag två tjänstepersoner: Hreiðar Ingi Eðvarðsson och Magnús Þór Hafsteinsson. Dessutom har Inga Sæland assistenten Sigurjón Arnórsson.

Varje partiledare som inte är minister har rätt till en arvoderad assistent. De två tjänstepersonerna får sin lön genom partistödet till Folkets parti.

Eftersom Folkets parti har tre tjänstepersoner skulle en av dem tvingas bort om Ólafur Ísleifssons förslag skulle genomföras. Fréttablaðið skriver att han nu letar efter ledamöter från andra partier som också vill ställa sig bakom förslaget. Han säger att förslaget inte är riktat mot hans tidigare parti:
"Det må så vara att det i detta allting bara har effekt på ett parti, men skälet till att jag vill lägga fram denna fråga är att jag anser att det är lämpligt att vi visar återhållsamhet. Det här förslaget är inte riktat mot någon och inget tas ifrån någon. Jag vill bara att vi behandlar offentliga medel väl."
Inga Sæland säger i Fréttablaðið att hon anser att förslaget är riktat mot Folkets parti som en hämnd för uteslutningen. Ólafur Ísleifsson har dock rätt att lägga fram vilka förslag han vill:
"Jag har ingen speciell åsikt om Ólafur Ísleifssons förslag och om han vill gå den här vägen så gör han det. ... Alla ser dock vad det här gäller."
Här kan du läsa mer om turbulensen inom Folkets parti.