fredag 10 maj 2019

Dagens citat

"Turismens stora anledning till oro som helhet är att det verkar som att årstidssvängningen, som vi lyckades motarbeta så väl de senaste åren, tycks vara på väg att öka igen. Tillströmningen utanför sommaren är inte lika stark som den hade blivit. Ökningen inom turismen skedde inte minst på vintern när infrastrukturen hade utnyttjats dåligt. Norrskensturer och annat förbättrade det."

Kristófer Óliversson, vd för Center hotels, säger i Morgunblaðið att intresset för att besöka Island utanför högsäsongen nu verkar minska.