söndag 12 maj 2019

Dagens citat

"Bygdekvotsystemet har kanske inte gett de resultat som man hoppades. Delvis på grund av att detta är små kvoter och de fördelas på många ställen. Men också på grund av att det finns registrerade fångstkvoter på nästan 70 ställen i landet och det är naturligtvis inte så att det kommer att finnas ett starkt fiske på alla dessa platser i framtiden."

Þóroddur Bjarnason, professor i sociologi vid Háskólinn á Akureyri, säger i RÚV att ett allmänt bidragssystem till fiskelägen i glesbygden skulle kunna vara mer effektivt än dagens system med bygdekvoter.