tisdag 14 maj 2019

Dagens citat

"Isländsk utrikespolitik har den senaste tiden i stigande grad låtit mänskliga rättigheter och demokrati i världen ta mer plats. Vi sitter till exempel i FN:s råd för mänskliga rättigheter och där har vi lagt särskild vikt vid kvinnors och homosexuellas mänskliga rättigheter och. Vi tog initiativ till att kritisera tyranner som i Saudiarabien och på andra platser. Vi var det första västerländska landet som erkände Palestina. Jag tror att konstnärerna medvetet eller omedvetet talar utifrån detta och stärker samtidigt bilden av det isländska folket som fredsälskande och stärker Islands ställning på den internationella arenan."

Baldur Þórhallsson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i RÚV om Hataris medverkan och politiskt färgade utspel inför Eurovision Song Contest.