söndag 5 maj 2019

Ekonom: Kaupþing-toppar kan ta över Arion banki

Arion banki var den bank som bildades av resterna av Kaupþing när den banken gick i konkurs. Nu kan Arion banki vara på väg att gå ihop med Kvika. Och där finns en rad tidigare toppchefer från Kaupþing. Samtidigt har de revisorer som gjorde bankernas uppgång möjlig inte tagit något ansvar för sina misstag. Det skriver Gylfi Zoega, professor i ekonomi vid Háskóli Íslands, i Vísbending.

Ekonomiprofessorn Gylfi Zoega befarar att regeringen nu på nytt håller på att skapa förutsättningar för snabbt expanderande banker. Han skriver att den planerade sammanslagningen av centralbanken Seðlabanki Íslands och finansinspektionen Fjármálaeftirlitið skulle kunna bli ett problem. Och skälet är förändringar inom Arion banki.

Arion banki var alltså den bank som bildades av Kaupþings isländska verksamhet efter finanskraschen 2008. Den senaste tiden har hedgefonder blivit allt större ägare i Arion banki. Om det kommer in ägare med tydliga politiska kopplingar finns det enligt Gylfi Zoega en risk för att sammanslagningen bidrar till beslut med partipolitiska förtecken.

Gylfi Zoega skriver att det ekonomiska läget på Island de senaste åren kännetecknats av en förhållandevis hög grad av stabilitet. Men sammanslagningen mellan Fjármálaeftirlitið och Seðlabanki Íslands är ett orosmoment. Om ansvaret för penningpolitik och tillsyn hamnar hos en myndighet blir den känsligare för påtryckningar.

Nu ryktas det om att Arion banki kan vara på väg att gå ihop med Kvika, en mindre bank inriktad på investeringar och kapitalstarka kunder som bildades genom ett samgående mellan MP Banki och Straumur. Chef är Ármann Þorvaldsson. Och i Kvikas toppskikt finns en rad tidigare chefer från Kaupþing.

Ármann Þorvaldsson basade över Kaupthing Singer & Friedlander, Kaupþings verksamhet på Storbritannien före kraschen. Den expansionen möjliggjordes av revisorer som inte upptäckte eller protesterade mot att bland annat Kaupþing genom transaktioner med närstående blåste upp värdet på de egna tillgångarna samtidigt som banken i praktiken ägde sig själv.

Här ser Gylfi Zoega ett annat problem. Han skriver i Vísbending att de revisorer som möjliggjorde kraschen inte har medgett några misstag eller brister i bokföringen. Och utan den vilseledande bokföringen hade bankerna inte kunnat växa på det sätt som de gjorde:
"Revisorer hade en nyckelroll genom att låta bokfört eget kapital mångdubblas på några få år men har inte visat någon ånger för den saken."
Om de som basade över bankerna före kraschen nu åter hamnar i ledande ställningar i storbankerna kan de anlita samma revisorer. Då befarar Gylfi Zoega att det har skapats förutsättningar för en upprepning av den våldsamma expansion som föregick krisen.